Volený zastupitel má právo napsat do Listů jen jeden článek s 1 500 znaky včetně mezer

Volený zastupitel má právo napsat do Listů jen jeden článek s 1 500 znaky včetně mezer Starosta, místostarostové a odbory městského úřadu nejsou nijak limitováni, tj. omezeni předepsaným počtem znaků. Proč pro starostu a místostarosty platí jiná pravidla než pro ostatní zastupitele? Jsou přece také zastupitelé. Proč mohou psát nikým nevolení úředníci neomezeně dlouhé články?

Od letošního ledna 2019, kdy si rada města po šesti letech konečně všimla platnosti novely tiskového zákona (platí od roku 2013!) a do Statutu vydávání měsíčníku Listy města Neratovice zařadila právo člena zastupitelstva vyjádřit svůj názor v rozsahu 1 500 znaků včetně mezer. Je to malý prostor. Proč nemusí stejný rozsah dodržet i všichni ostatní přispěvovatelé?

Ale jak je zvykem v tomto podivném městě, všichni jsme si rovni, ale někdo je rovnější.

Na straně 11 je zveřejněn článek zřejmě nějaké občanky města jménem Renata Horká, která velmi vřele popisuje příjemný život v Neratovicích a spoustu akcí, které zde probíhají (hlavně o prázdninách,co? :-( ). Chválí pěknou grafiku Listů, asi neotočila stránku, tam by uviděla nepřehledný, mnohobarevný, prakticky nečitelný galimatyáš, bože, kam dala oči. (Kdyby měla zájem, předvedla bych jí opravdu kvalitní periodika různých měst, mám jich už pěknou sbírku.) Protože chválí, byla jí udělena výjimka - rozsah 1864 znaků včetně mezer.

Našla by se další výjimka na straně 15 – Mladí stolní tenisté – 1846 znaků včetně mezer. Chápu, že se to nedá zkrátit, ale když pravidla, tak pro všechny.

Jak je zřejmé, něco je špatně ve Statutu a měl by být přepracován. Mohly by existovat stálé rubriky: Kalendárium, hezky den po dni, co se kde a kdy chystá. Sloupek starosty. Informace z rady a zastupitelstva. Městský úřad informuje. Listárna pro občany. Sloupky zastupitelů. Rozhovor s význačným rodákem nebo obyvatelem. Zprávy z různých institucí – knihovna, DKE, policie ČR, MěPo, školy, školky aj. Zahrádkáři a jiná zájmová uskupení. Senioři. Rodiny s dětmi. Naše mládež. Životní prostředí. Spolky a sdružení. Sport.

Hlavně se nejen chválit, ale také se zabývat problémy a chybami, které znepříjemňují obyvatelům města život. Zamýšlet se nad tím, co opravdu lidem a chybí a jak to napravit.

Změnit špatně čitelné bezpatkové písmo a odstranit barevný galimatyáš akcí sportovců a Společenského domu.

Anna Spěváčková