Jakým právem mi redakce či redakční rada změnila titulek článku do Listů?

Když se mi do rukou dostalo dubnové vydání Listů, nevěřila jsme svým očím. Redakce nebo redakční rada mi svévolně změnily titulek mého článku.

Nejprve trochu vysvětlení a poučení: Od 1. listopadu roku 2013 platí novela tiskového zákona  č. 305/2013 Sb., která měla zamezit zneužívání  tzv. radničních periodik (u nás Listy města Neratovice) omezenou skupinou místních politiků. Cílem změny tiskového zákona bylo zajistit objektivní informovanost občanů územních samosprávných celků (měst a obcí) o činnosti a průběhu jednání jimi volených zástupců.

Periodika podle této novely zákona měla poskytovat objektivní a vyvážené informace s výslovným zakotvením požadavku objektivity a vyváženosti informací šířených veškerými informačními prostředky (Listy, web města a oficiální facebook města).

Ale kam se hrabe nějaký zákon na neratovickou radnici. Ta si stanoví svá vlastní pravidla a na nějaký zákon kašle. Až do 17. ledna 2019, kdy rada města schválila doplnění „Statutu vydávání měsíčníku Listy města Neratovice“ o níže uvedené body, šéfredaktorka Jiřina Kovářová a redakční rada údajně určovaly, který článek vyjde a kam bude umístěn. Ve skutečnosti to byla práce starostky Mrzílkové a místostarostky Rajchertové.

Od dob vzniku Listů (původně neratovické radnice) bylo stanoveno, že jsou pouze informačním médiem a nedostalo se do nich nic, co by se vedení města nelíbilo nebo byla autorem „nevhodná“ osoba. Řadu let jsem marně usilovala o zveřejnění článků s ekologickým osvětovým obsahem.

Doplnění Statutu schválila staronová rada dne 16. 1. 2019:

II. 5) Pro vyjádření názorů členů zastupitelstva je stanoven rozsah příspěvku max. 1500 znaků včetně mezer a současně max. ? strany pro každý subjekt (politická strana, sdružení, hnutí) zastoupený v zastupitelstvu. Nevyužitý prostor určený pro tyto účely bude po uzávěrce k dispozici pro potřeby vydavatel.

Všimněte si, že vydavatel vůbec neomezil, na rozdíl od příspěvků volených zastupitelů, příspěvky zveřejněné radnicí – tj. nikým nevolených úředníků a zaměstnanců firem, o jejichž vzdělání a zkušenostech v oboru nevíme vůbec nic, ale máme co do činění s jejich prací a rozhodováním.

Využila jsem okamžitě možnost psát do Listů (nikdo jiný se neozval) a napsala článek Zimní údržba města, který vyšel v Listech. Byl obsáhlejší než nařízených 1500 znaků, byla jsem na to upozorněna a zkrátila jsem jej. Vydavatel prostor pro zastupitele nazval: Názory zastupitelů. Slovo názor je už samo o sobě podezřelé. Je to jen individuální pohled bez ohledu na skutečná fakta. Nevypovídá nic o fundovanosti a odbornosti pisatele. Každý blbec může mít názor na cokoli. Prostor za mým příspěvkem byl (samozřejmě) využit na vyjádření FCC k zimní údržbě, který měl občany přesvědčit o mé pomýlenosti a navést je správným směrem. Asi tak:“Nevěřte Spěváčkové, FCC má pravdu a my věříme, že nám věříte. “

Blížil se termín odevzdání příspěvku na duben, opět jsem napsala článek do redakce, tentokrát s titulkem  „Čeká nás opět vyschlé a rozpálené město“. Když se mi do rukou dostalo dubnové vydání Listů, nevěřila jsme svým očím. Redakce nebo redakční rada mi svévolně změnily titulek mého článku na NÁZOR ZASTUPITELKY NA PÉČI O ZELEŇ. Asi se nemýlím, když budu tvrdit, že vedení města se vůbec nelíbí moje aktivity a přitvrdilo. Sice podle Statutu si vydavatel vyhrazuje právo na jazykové úpravy, ale tady se jedná o změnu textu příspěvku zastupitelky.

IV. 3) Vydavatel si vyhrazuje právo zařadit příspěvek do vhodné rubriky a také si vyhrazuje právo na krácení příspěvků a na jazykové úpravy.
Za mým příspěvkem vydavatel umístil rozsahem NEOMEZENÝ příspěvek někoho z odboru životního prostředí. Kdopak to asi napsal? Samozřejmě odborník :-), na rozdíl od mě, laika a diletanta.

Nemá cenu příspěvek OŽP komentovat, koho chleba jíš, toho píseň zpívej, říká staré české úsloví. Doporučuji svým čtenářům se pořádně rozhlédnout kolem sebe a myslet. Ne jen slepě věřit, že když to řekl nebo napsal pan ten a ten, musí to být pravda.

 

Anna Spěváčková
Jméno:Míša
Datum:15.04. 17:19
Titulek:těm jejím blábolům
V nezpoplatněném kecoplátku LN nevěřím a proto aníž bych četl odkládám ihned do sběru.Nebo na účely ručních prací.Dobrý materiál.Je moc dobře,že nás uvedete v realitu jak to tam chodí.Hmyzu zdar se chová jak ředitelka planety.Stále jí vedou chapadla tam,kam potřebuje a páchá.Však už bude brzy těm zvěrstvům konec,ale nechci předjímat.