Nechte jiřičky hnízdit a neubližujte jim

Řadu let si jiřičky stavěly svá hnízda v rozích oken na domě Na Výsluní 1380 1381. Většina lidí je tolerovala, i když malí ptáčci jim znečišťovali okna svými exkrementy.

„To mi nevadí. Já vždycky pozoruju, jak ta miminka vystrkují hlavičky a ty staří je neúnavně krmí. To je krásná podívaná. Ty okna, to se umyje.“ řekla mi jedna obyvatelka domu. A nebyla jediná. Na domě byly tenkrát desítky hnízd jako nikde v Neratovicích.

Jenže před dvěma, třemi lety družstvo přikázalo obyvatelům zničit  a ničit (!) postavená hnízda a nedovolit stavět nová. (Kdyby ti funkcionáři věděli, kolik úsilí stojí jiřičky nosit v zobáčku kousíčky bláta a lepit je usilovně na omítku do tvaru mističky, kam snesou vajíčka, pak musí po celý den sebrat tisíce much a komárů – kteří by jinak obtěžovali lidi, aby je uživili). Někdo tvrdí, že jim družstvo vyhrožovalo pokutou. Samozřejmě, že lidé poslechli.

Od té doby jiřičky zde nehnízdí,  pokud se pokusí hnízdo postavit, je jim nemilosrdně strženo. Dům je sice čistý, ale sterilní a mrtvý. Není to dobrý příklad pro děti a mládež. Jak se oni budou chovat k přírodě?

Je to nelidské a také trestné. A zbytečné. Existuje přece možnost, když už někdo nechce ptáky na svých oknech. Existuje přece zábrana, jak si ochránit okna. Na místa, kde by jiřičky mohly postavit hnízdo, lze např. na lanko umístit fáborky nebo cédéčka či jiné odrazující předměty. 

Přitom tito to ptáci nemají jednoduché. Všude ubývají možnosti, kde si postavit hnízda. Na nových moderních a zateplených domech není pro ně místo. Každý je opečovává svůj majetek a nějaký pták ho nezajímá. Neuvědomuje si, jak je jeho život chudý a ubohý.

P.S.: Jiřičky jsou modročerní ptáci s bílým hrdélkem a spodkem těla, ocásek je rozeklaný do tupé vidličky.

P.P.S.:
Obecně chráněný druhy dle ZOPK - jiřička obecná (Delichon urbica).
Podle ustanovení § 5 odst. 1 ZOPK jsou všechny druhy živočichů chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Při porušení těchto podmínek ochrany je orgán ochrany přírody oprávněn zakázat nebo omezit činnost, která k porušení podmínek vede.  Obecná ochrana dle § 5 odst. 1 ZOPK se týká všech rostlin a živočichů a vylučuje vyhubení, narušení rozmnožovacích schopností či zánik populace i u druhů, které jsou jinak zařazeny do přísnější, zvláštní ochrany druhů dle § 49 či 50 ZOPK. 

Upozornila jsem odbor životního prostředí na situaci s jiřičkami a ničením jejich hnízd, aby jednalo.
Teď už je to na nich. 

Anna Spěváčková
Jméno:J.
Datum:13.04. 14:58
Titulek:Doplnění
Důležitý je ohledně ptáků následující paragraf

§ 5a
Ochrana volně žijících ptáků

(1) V zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství (dále jen "ptáci"), je zakázáno

...

b) úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd,

...

d) úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích,4c)

( = 4c) Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků )
Jméno:J.
Datum:13.04. 15:01
Titulek:+
A kdo by chtěl napomoci k hnízdění na svém balkoně, aby nemuseli zbytečně nosit příliš materiálu, může koupit a nainstalovat tohle

https://www.zelenadomacnos t.com/p/ptaci-hnizdo-jiric ky-s-vletovym-otvorem-k-do delani/

vymazat mezery, jinak odkaz nebude fungovat
Jméno:Martin
Datum:15.04. 07:07
Titulek:lidská hloupost
Omezenost některých lidí opravdu nezná hranice. Pokud opravdu družstvo (a to dokonce pod hrozbou sankcí) nařizovalo obyvatelům strhávat hnízda, mělo by dostat pořádnou pokutu. A tu by měli ti, kterých se to týká zaplatit samozřejmě ze svého. Ne, z peněz družstva.
Jméno:obyvatel města
Datum:15.04. 12:29
Titulek:Družstvo
Pro upřesnění, tento dům není družstevní už několik let, tak které družstvo to zakázalo a z jakého titulu?
Jméno:Míša
Datum:15.04. 17:27
Titulek:ano,souhlasím
Člověk když udělá chybu jako jednotlivec také musí nést zodpovědnost a škodu npravit.To samé by měly i instituce.Ale víme jak je spravedlnost v téhle zemi křehká...