Co dalšího se v zápisech z rady a zastupitelstva v Listech nedočtete

Snahou lidí na radnici, kteří nám vládnou už devátý rok, je utajovat, překrucovat či zkreslovat informace určené občanům. Není to nic nového. Už za minulých starostů se dělo totéž.

Nemáme štěstí na lidi přesvědčené o tom, že dobrá radnice spolupracuje s občany, zapojuje je do rozhodování a radí se s nimi o dalším dění ve městě.

Tak se podívejme, o čem jednala rada města a co zapomněla uvést v zápise; ve skutečnosti to není žádný zápis, jen texty usnesení. (Musím si vždy dojít na radnici a vyzvednout si podklady, které projednala rada, nahlédnout do nich a opsat si ty nejdůležitější části.

Asi nejvíce mě nadzvedl ze židle konstatování, že rada města souhlasí se spolufinancováním výstavby zastávky Neratovice – sídliště.

V usnesení vůbec NENÍ uvedena částka, kterou bude muset město uhradit SŽDC. Jedná se o 2. 750 000,- Kč bez DPH.  Slovy dva miliony sedm set padesát tisíc korun bez DPH. Pokud se nemýlím, činí DPH 21%, pokud nemám pravdu, opravte mě, je to cca půl milionu, celkem 3, 3 milionu zaplatí město za zastávku.

Kdyby se mohla přičíst cena za zeleň, která byla kolem tratě zlikvidována kvůli zastávce, byla by to suma ještě větší. Padly rozrostlé ořešáky, spousta keřů a dalších stromů

Může rada města rozhodovat o výdajích města v řádu milionů? Podle par. 102 zákona o obcích je sice radě města vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, ale přesto se domnívám, že by zastupitelé měli být informováni o tomto rozhodnutí – je značně podezřelé, že tato částka není nikde zveřejněna.

Bojí se vedení města, že občané začnou pochybovat o potřebě zřízení zastávky za tak obrovskou sumu? K tomu ještě musíme připočítat částku na výstavbu parkoviště P+R a dalšího parkoviště od plotu školky k pískovištím u plánované polikliniky. A co teprve zničení zeleně u silnice a masakr stromů a keřů ve školce a na dětském hřišti? Co vy na to, přátelé?

Rada města schválila dne 16. 1. 2019 Organizační řád Městského úřadu Neratovice. V něm se mimo jiné dočtete, že celkový počet zaměstnanců činí 118,5 osob. Zatímco jsme Organizační řády mnoha obcí našla na internetu, Neratovice jsme hledala marně na webu města i na interenetu.

V informacích vybraných neuvolněnou místostarostkou L. Mrzílkovou chybí tak důležitá zpráva, jako jsou kompetence uvolněného starosty Kroužeckého, uvolněného místostarosty Lence a neuvolněné místostarostky Mrzílkové.

Cituji přesně ze zápisu na webu města:

Ing. Kroužecký uvádí, minule tady padl požadavek, abychom předložili rozdělení kompetencí v oblasti řízení města, takže Vám je přečtu pouze heslovitě:

Starosta: krizové řízení, audit hospodaření, městská policie, veřejná doprava, doprava ve městě, dotace, péče o zeleň a veřejná prostranství, odpadové hospodářství,

p. Lenc jako místostarosta: veřejné zakázky, řízení a kontrola investic, správa majetku a komunální služby, správa bytů a nebytových prostor, Plavecký bazén s. r. o.,

druhá místostarostka paní Mrzílková: oblast sociální a zdravotní, školství kultura a památky, sport a volný čas, dotační řízení města a akce pro veřejnost. Dále máme společné agendy jako občanské obřady, územní plánování, strategické plánování a řízení financí. Mgr. Spěváčková se dotazuje na životní, prostředí, asi blbě

Anna Spěváčková
Jméno:Jan Malý
Datum:16.03. 14:59
Titulek:Toto mohl odhlasovat hlupák
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,

víte, zřizovat takovou zastávku na takové trati (rozumějte exponované a jednokolejné) v relativně malém městě, opravdu postrádá smyslu a ještě více zhorší parametry této tratě. Sice v některých případech (u osobních vlaků, jak popíši dále) ušetří čas a cestu na nádraží obyvatelům sídliště, ale všem ostatním cestujícím čas sebere - každé zastavování vlaku na tak exponované jednokolejné trase dále zdržuje tzv. vykřižování ostatních vlaků na celé trase. Odhaduji, že rychlíky a tzv. spěšné vlaky budou touto zastávkou projíždět, takže obyvatelé sídliště stejně budou absolvovat cestu na nádraží, protože valná většina jich cestuje do Prahy, přičemž se logicky chtějí do Prahy dostat v co nejlepším čase, takže využívají rychlíků nebo spěšných vlaků. Z ekonomického hlediska rovněž nesmysl, zastavovat a rozjíždět vlak je zátěž ekonomická i ekologická, navíc se prodlužuje hlukové zatížení. Nezlobte se, nechci nikoho urážet, ale hlasovat pro takový projekt, za který vyhodíte přes 3 miliony, zničíte zeleň touto stavbou, nepřímo zaneřádíte místo odpadky (lidé jsou takoví, neuhlídáte to), zvětšíte hluk, zvýšíte výfukové emise (trať není elektrifikovaná) a nakonec zhoršíte už tak špatné dojezdové parametry tratě, může opravdu jen hlupák, těch hlupáků, bylo zřejmě víc.
Jméno:Lukáš
Datum:16.03. 19:42
Titulek:zastávku město potřebuje
Nám co bydlíme na sídlišti zastávka hodně pomůže. Budou u ní zastavovat autobusy, bude zde parkoviště. Bude nový přechod přes trať. To co píšete nemá opodstatnění. Když ji nechcete, tak ji nepoužívejte a jezděte do Prahy přecpanými autobusy a nebo vlastním vozem. Nám ostatním moc pomůže. Podívejte se na zastávku na náměstí Neratovice-město, jak je hodně využívaná. A podle vás je taky zbytečná. Pokud jste v důchodu a nikam nedojíždíte, tak se vám to mluví. Ale pokud by jste měl jezdit denně do Prahy a nebo Brandýsa, tak budete mluvit jinak. Zaplať pámbů, že už výstavbu zastávky nemůžete zastavit.
Jméno:H.
Datum:17.03. 10:17
Titulek:Taky ze sídliště
Autobusy jezdí ze sídliště už teď, díky integraci v PID navazují na vlaky, ale nikdo jimi k nádraží nejezdí.
Všechny stížnosti, že je to daleko jsou tak neopodstatněný.
Parkoviště u nádraží taky není nikdy zaplněné. Samé výmluvy...
Vyhodí se miliony oknem, zase!
Jméno:H.
Datum:17.03. 10:28
Titulek:Časy
Taky to je vypsané

Kojetická - Nádraží: bus 351

5:43 - 5:47 = přestup na spěšný vlak na Prahu
6:23 - 6:27 = přestup na osobní vlak na Prahu, Všetaty
6:53 - 6:57 = přestup na spěšný vlak na Prahu
7:26 - 7:30 = přestup na osobní vlak na Prahu, Všetaty
8:23 - 8:27 = přestup na osobní vlak na Prahu, Všetaty

III. ZŠ - nádraží: bus 479

5:23 - 5:26 = přestup na osobní vlak na Prahu, Všetaty
6:23 - 6:26 = přestup na osobní vlak na Prahu, Všetaty

Kojetická - Nádraží: bus 476

7:39 - 7:45 = přestup na rychlík na Prahu, Všetaty
Jméno:Časy
Datum:19.03. 23:23
Titulek:jsou
zavádějící. Už to tak je, že jezdíme i o víkendech a i přes den. Fakt je to problém, resp. kromě asi jezdění do Kolbenky ve všední dny. Kdyby aspon nezrušili bus na Holešovice. A vůbec proč nenechali 348 jak byla. 351 o víkendu je taky hrůza, po 2 hodinách a víc. Všude koleje, busy, do Liedlu jen pěšky, silnice auty pochopitelně přecpané.
Jméno:Míša
Datum:17.03. 10:52
Titulek:já nevím jestli
Je nutné tisíc zastávek vlaků a busů po městě než věci daleko podstatnější.Tohle celonárodní turecké hospodařenínemá chybu,smutné že to jde z peněz nás všech pracujících.nebude hotová kanalizace,chodníky,silnic e,ale příjdou duté hlavy na to,že by tu měla být runaway pro marťany :-) :-)...KOCOURKOV!!
Jméno:Jan Malý
Datum:18.03. 22:22
Titulek:Re: Lukáš
Vážený pane Lukáši,

domnívám se, že mé uvedené argumenty mají opodstatnění, v době klimatických změn a celkově zhoršeného životního prostředí, se rozumní představitelé samospráv těmito argumenty zabývají. Dále Vám děkuji za "věcné" a "užitečné" rady, jakým způsobem se mám dopravovat do hl.m.. Nerozumím tomu, z čeho jste dovodil, že jsem v důchodu a že nikam nedojíždím, na inkriminované trase S3 se vyskytuji tak, abych pokryl dojíždění do zaměstnání (do Prahy) ke splnění plného pracovního úvazku, byť rozloženého do krátkého a dlouhého pracovního týdne. Těch hodin oproti jízdnímu řádu navíc, co jsem ve vlaku strávil při zpoždění je nespočet... Mnohokrát jsme cestou z Prahy měli zpoždění při čekání na vlak, se kterým jsme se měli vykřižovat, takový vlak se klidně může incidentem zpozdit v obdobné malé zastávce, jednoduše řečeno, tato zastávka bude dalším prvkem, který zhorší parametry této tratě.
I po zřízení této zastávky stejně budu většinou docházet na nádraží, protože cíluji na vlaky typu SpS a R, sice trávím na pěší cestě patnáct minut, ale chůze je zdravá a po ránu je to dobrá rozcvička. Také nerozumím tomu, jakou skupinu "my ostatní" máte na mysli, Vaše rodina, kamarádi, anebo bylo nějaké veřejné hlasování občanů, kdo zastávku chce a kdo nikoli? Parkoviště ze své podstaty bude muset být záchytné, to jako myslíte vážně, že by lidé ze sídliště jeli automobilem na tuto zastávku? Auto se na tak krátké cestě ani neohřeje, při studeném provozu nepracuje katalyzátor, auto má největší spotřebu a amortizaci. Dále prosím o objasnění, jak jste dovodil, že jsem tvrdil, že zastávka Neratovice-město je zbytečná, přijde mi to jako srovnávat jablka a hrušky, tato trať samozřejmě není tak exponovaná (vlaků není tolik) a povětšinou jezdí jeden vagonek. Na S3 u osobáků máte klidně i 3 vagony a spojů na Prahu je zde samozřejmě více. Protože na rozdíl od našich představitelů, uznávám demokratické principy, tak nemám v úmyslu nic zastavovat, pokud většina rezidentů Neratovic zastávku chce, nic proti, jen se obávám, že žádné demokratické hlasování nebylo. Dovolte mi tedy prosím jen demokraticky vyjádřit názor, že se jedná o hloupost v případě této zastávky a popřát Vám, aby se Vám další betonová plocha v podobě parkoviště líbila.


Jméno:Martin Růžička
Datum:20.03. 11:16
Titulek:Zastávka Neratovice-město
Zastávka Neratovice-město je lokálka ... pomalý vláček, nic jiného po té trati nejezdí (občas náklaďák či drezína).
Pán psal o trati, kde jezdí jiné vlaky a je vytížená.
To parkoviště navíc u případné polikliniky, dětského hřiště a pod. je také super počin. Další kus zeleně pryč. Další pevná plocha a rychlé odvedení vody.
Jméno:Polemika
Datum:24.03. 10:52
Titulek:oponentura
Silně souhlasím s tímto občas připomínaným názorem paní Spěváčkové: "Pořád upozorňuji na to že zde chybí kvalitní oponentura k projektům již v zárodku, tedy ve stádiu studie a spolupráce s občany."
V důsledku toho se část prostředků proinvestuje úplně zbytečně
nebo dosti neefektivně nebo zbytečně draze!!


Jméno:Připomínka
Datum:17.04. 13:43
Titulek:Dotaz
Jen technická - dělá někdo na MÚ sociální rozbor obyvatel? Takže staré Neratovice a Mlékojedy budou i nadále bez dopravní obsluhy? Já jen, že v těchto lokalitách taky žijí matky s malými dětmi a staří lidé. Ti v každém počasí chodí cca 2 km na bus 348 do Phy na Bulovku. Nedalo by se i tímto něco udělat? Až budete z této lokality jezdit na chemoterapie pochopíte!
Jméno:Připomínka
Datum:17.04. 13:43
Titulek:Dotaz
Jen technická - dělá někdo na MÚ sociální rozbor obyvatel? Takže staré Neratovice a Mlékojedy budou i nadále bez dopravní obsluhy? Já jen, že v těchto lokalitách taky žijí matky s malými dětmi a staří lidé. Ti v každém počasí chodí cca 2 km na bus 348 do Phy na Bulovku. Nedalo by se i tímto něco udělat? Až budete z této lokality jezdit na chemoterapie pochopíte!