Město je připraveno zničit městské lesíky

Zničit? Ano, zničit. Jinak nelze nazvat drastické zásahy do stabilních porostů, jejich likvidaci chemickými postřiky, zbytečné kácení zdravých stromů, vytvoření nových cest, vpád těžké techniky – to vše naruší křehké vztahy mezi organizmy.

Jsou připraveny projektové dokumentace na lesíky Mládežnická, Kojetická a Mlékojedy. Na záměr Mládežnická – Kojetická již byla podána žádost o dotaci.

Už jsem psala o plánované likvidaci největšího lesíku Mládežnická, který leží vlevo od silnice před závorami směrem do Libiše. Název „Zlepšení funkčního stavu veřejné zeleně v městě Neratovice – lokalita Mládežnická“ je vymyšlen tak, aby lidi zmátl. Lidé mají uvěřit, že lesík o ploše 3,2 ha je nefunkční a město musí zorganizovat jeho záchranu. Jenže název záměru je účelově zavádějící; vůbec se nejedná o zlepšení stavu veřejné zeleně, ale o rozvrat stabilizované zelené plochy s vysokou biologickou hodnotou, se zásadním významem pro životní prostředí a bezpečnost města. Ve skutečnosti se jedná o velký kšeft z dotace. Podle plánu by se mělo v lesíku i stavět. Nakonec se uskuteční to, co jsem tvrdila, když byla vybudována ulice U Strouhy a kvůli ní byl pokácen stoletý dub i s chráněnými brouky zlatohlávky: je to příprava na výstavbu rodinných domků v bývalém lese.

Lesík nyní tvoří vzrostlé stromy borovic, akátů a stoletých dubů. Pod nimi vyrůstají nové mladé stromky, které by časem nahradily vzrostlé stromy; nesprávně se nazývají náletové, přitom jsou mnohem životaschopnější než uměle vysazené sazenice, o které bude nutné pečovat, od jara do podzimu zalévat, odplevelovat. Přitom není jisté, že se ujmou. Pokud ano, uplynou dlouhá desetiletí, než drobné sazeničky dorostou do velikosti hodnotných velikánů. Mezi stromy pokrývají plochu různé druhy keřů. Maliníky, ostružiníky. Byliny. Husté porosty zabraňují vysychání půdy, poskytují úkryt a potravu živočichům.

Lesík v současné době vytváří zelenou bariéru,  která chrání obyvatele města od hluku a znečištění z komunikací a železničních tratí, které probíhají po obvodu lesíku, zmirňuje účinky vichřic a současně zachycuje emise z chemických továren Spolany a LachNeru. Počítá se s tím, že utlumí případný výbuch ve Spolaně. Brání znečištění nejen vzduchu, ale i podzemní a povrchové vody, půdy, bioty (flóry a fauny.). Zadržuje vodu. Není to les v tradičním pojetí – čili určený k produkci dřevní hmoty, ale hustý zelený pás, jenž je součástí ochranného pásu kolem Spolany, která je pořád značně nebezpečný chemický podnik.

Je neuvěřitelné, že město se rozhodlo zasáhnout do lesíků v době klimatických změn, kdy můžeme očekávat další období sucha a vysoké letní teploty. Je nedostatek vody.
Naše tradiční stromy se neumí přizpůsobit novým podmínkám. Schnou borovice i břízy, stříbrné smrky vyvrátily poryvy vichřic, ubývají velké stromy – jsou vykáceny jako údajně provozně nebezpečné, mnoho z nich byly drasticky ořezáno. Za těchto podmínek se musí město smířit s tím, že v lesících budou růst akáty, které ještě před pár lety byly pokládány za nevhodné, invazivní. Buďme rádi, že je máme. Musíme vzít na milost i nenáviděné pajasany. Lesáci budou vysazovat i břízy, které se dřív z lesa odstraňovaly.

Lesík by se měl pouze vyčistit od odpadu, odstranit suché stromy a keře, které byly postiženy dvěma lety katastrofálního sucha, upravit polámané koruny borovic z vichřic 29. 10. 2017 – Herwart a 3. ledna 2018 – smršť.  V současné době není možné odhadnout, které stromy a keře na jaře vyraší, a které uschnou. Za těchto okolností navrhovat dřeviny na vykácení je hazard, se kterým nemůžeme souhlasit. V místech bez porostu je nutné průběžně vysazovat různorodé druhy nových stromů a keřů.

Absolutně nelze souhlasit s arboricidním postřikem, výsadbou trávníků, kácením rostoucích stromů (projektant lesák ing. Ivan Marek uvádí počet vykácených 322 kusů stromů), , likvidací tzv. náletových stromů, strháváním břečťanu z kmenů (z 65 stromů). Kmeny stromů doposud chráněné břečťanem budou vystavené úpalu slunečního záření, stromy se přizpůsobily a nyní budou vystaveny novým podmínkám.

Všichni zúčastnění by si měli uvědomit, že nejméně patrné, ale o to důležitější spolupráce se odehrává těsně pod povrchem půdy, v oblasti kořenové zóny vývojově vyšších rostlin. Jedná se o partnerství mikroskopických hub s kořeny rostlin. Vlákna hub pomáhají rostlinám zásobovat zejména fosforem a zároveň produkují složité látky které podporují důležité funkce rostliny. Rostlina pak na oplátku vylučuje z kořenů cukry, které byly vyprodukovány fotosyntézou. Toto partnerství se nazývá mykorhiza. Zásahem do půdy budou tyto vztahy definitivně zlikvidovány. Je nepochopitelné, že lidé, kteří jsou považováni za odborníky, neznají tyto základní vztahy.

Anna Spěváčková
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:15.01. 21:21
Titulek:lesík Mládežnická
Na rohu při vstupu z ulice A. Dvořáka je naplánovaná stavby tzv. Ekologického střediska. Dočetla jsem se, že se nebudou muset kvůli němu kácet stromy, ale na plánku, který jsem dostala na MěÚ, jsou zakresleny duby v ploše stavby. Nevím, kdo to organizuje, k čemu to bude, když město patří mezi zásadní nepřátele zeleně, to je fakt, nepřeháním, jen těch stromů co se pokácelo - lípy za zelena v ulici Masarykova a 28. října a další prakticky všude...Že by to byla první vlaštovka nové výstavby?
Jméno:Milan
Datum:24.01. 12:34
Titulek:ekologické středisko
Slyšel jsem, že stavbu ekologického střediska prosazuje bývalá zastupitelka Renata Červenková, manželka podnikatele Červenky, dcera zaměstnance městského úřadu Černého, členka hnutí Neratovice jinak, kamarádka starostky Mrzílkové. Paní Červenková pracuje v ekologickém centru v Kralupech. Nemusela by dojíždět, co? Nepamatuji se, že by se někdy angažovala v ochraně přírody v Neratovicích. To si zase partičky hrají do not. Vsaďte se, že tam ten barák postaví.
Jméno:nevsadím
Datum:24.01. 20:24
Titulek:prohrála bych
Nejspíš. Ale fakt je, že je to za trest ty její známí. Takhle-kdo by to nechtěl, mít takovou kamarádku jako je Mrzlice, ale nechápu to. Tuhle dosadila kámošku z Odolené V.na plavečák-malér, už tam je myslím někdo jiný, tamhle ty její známí při tzv.výběrových řízeních kt.vědí houby k náplni práce kterou jdou dělat. Nechápu. Ani jednu stranu. Kvalita našeho úřadu je fakt co jsem měla možnost poznat tristní. Kromě občanek! tam jsou šikovné a ochotné.Na živnosťáku myslím taky. Jinak mají ty úřednice razítko jako zbraň a v hlavě vymeteno, nebudu jmenovat, všechny to nejspíš nejsou. Ale doprava, zeleň, sociálka, informace, ..to JE šílený. Ani neznají vlastní předpisy.
Jméno:nevsadím
Datum:24.01. 20:24
Titulek:prohrála bych
Nejspíš. Ale fakt je, že je to za trest ty její známí. Takhle-kdo by to nechtěl, mít takovou kamarádku jako je Mrzlice, ale nechápu to. Tuhle dosadila kámošku z Odolené V.na plavečák-malér, už tam je myslím někdo jiný, tamhle ty její známí při tzv.výběrových řízeních kt.vědí houby k náplni práce kterou jdou dělat. Nechápu. Ani jednu stranu. Kvalita našeho úřadu je fakt co jsem měla možnost poznat tristní. Kromě občanek! tam jsou šikovné a ochotné.Na živnosťáku myslím taky. Jinak mají ty úřednice razítko jako zbraň a v hlavě vymeteno, nebudu jmenovat, všechny to nejspíš nejsou. Ale doprava, zeleň, sociálka, informace, ..to JE šílený. Ani neznají vlastní předpisy.
Jméno:Jindřich
Datum:25.01. 06:56
Titulek:To je jasné a...
paní Červenková bude ředitelkou. Na oplátku ve středisku zaměstná kamarády těch, kdo ji podpoří. Tak takto se u nás hospodaří! Kdyby raději zřídily městské technické služby, byly by užitečnější.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:25.01. 09:37
Titulek:zničí město...
Tihle známí a příbuzní je cesta do pekel...Já na bráchu, brácha na mě. Hlavně aby to dobře sypalo.Potřebovali bychom pohotovosti, městské technické služby, fungující DDM i o víkendech pro rodiče a děti, pořádný Klub důchodců s pestrou nabídkou programů pro seniory s výlety a zájezdy a další. Stačilo by sezvat občany a dát s nimi řeč, co jim tu chybí. Ale to nemohou být ti,co zde jen přespí a jsou spokojeni, když jim město zdarma poskytne parkovací místo, musí to být ti, co zde žijí...
Jméno:Martin
Datum:28.01. 07:02
Titulek:?
Pokud si vzpomínám, tak paní Červenková se na zasedáních Zastupitelstva jako zastupitelka trapně smála při vystoupeních paní Spěváčkové, které se týkaly mimo jiné taky ekologie. Co ta může mít společného s ochranou životního prostředí!
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:28.01. 08:10
Titulek:!
Ano. Doplňovaly se se zast. Kuchařovou, obě byly schváleny radou v komisi životního prostředí, která trpěla nečinností, nakonec se už ani nescházela. Nepamatuji se, že by někdy hájila nějaký ekologický záměr, nikdy se k ničemu nevyjadřovala, jen poslušně dodržovala pokyny, kdy souhlasit a kdy být proti, tak jak se domluvili na tajných pondělních schůzkách koalice.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:07.02. 08:29
Titulek:ničení zeleně má vliv na kvalitu ovzduší
Dýcháme špatný vzduch. Ročně kvůli tomu zemře přes pět tisíc Čechů
DNES 04:54

Kvůli znečištění ovzduší podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v Česku umírá téměř dvakrát víc lidí, než je průměr 36 členských států. Ten v roce 2016 činil 352 lidí na milion obyvatel, v Česku to bylo 633 lidí. OECD to uvedla ve svém hodnocení stavu životního prostředí. Náklady spojené s předčasnými úmrtími kvůli špatnému vzduchu se odhadují na šest procent hrubého domácího produktu, což je asi 300 miliard korun.Hlavními zdroji znečištění ovzduší jsou silniční doprava a spalování fosilních paliv při vytápění obytných budov. Hůř než Češi na tom jsou jen Maďaři, Lotyši, Poláci a Slováci. „Má-li Česká republika dosáhnout svých dlouhodobých cílů v oblasti klimatu, bude třeba, aby posílila politické odhodlání k přechodu na nízkouhlíkové hospodářství,“ uvedl generální tajemník OECD Angel Gurría.Odhaduje, že v Česku ročně kvůli špatnému vzduchu předčasně zemře 5300 lidí. Ke zlepšení podle něj nestačí jediný velký krok, ale je nutná celá řada malých. Důležitou změnou je výměna lokálních topenišť na pevná paliva za nové, ekologicky šetrnější zdroje vytápění jako plyn či tepelná čerpadla. Roli může hrát i zřízení nízkoemisních zón ve městech, kam by radnice zakázaly vjezd některým druhům aut, či přechod veřejné dopravy od spalovacích motorů k elektromobilitě.

„Ovlivnit se dá spousta věcí – třeba častější čištění ulic nebo výsadbou zeleně. To všechno má nějaký dopad,“ dodal Kotlík.

Zdroj: https://www.denik.cz/ekono mika/dychame-spatny-vzduch -rocne-kvuli-tomu-zemre-pr es-pet-tisic-cechu-2019020 7.html
Jméno:Obyvatelka
Datum:07.02. 18:10
Titulek:Dnešní zprávy na TN cz
Necelý půlrok vydržel uklizený vnitřní blok mezi domy v ústeckých Předlicích, kde žijí převážně sociálně slabí nebo nepřizpůsobiví obyvatelé. Původně tam tuny odpadků vyhozených rovnou z oken sahaly do výšky prvního patra. Město je nechalo uklidit, ale místní začali skládku tvořit znovu.

Na pořádek si někteří obyvatelé ústeckých Předlic příliš nepotrpí. Místní hází odpadky rovnou z oken do vnitřního bloku mezi domy. Někteří sem nasbíraný odpad rovnou přivezou a hromadí si ho přímo pod byty, ve kterých žijí.Původně se tu místní topili ve stovkách tun odpadu, roky sem házeli všechno, co jim doma překáželo. Před dvěma lety se odsud začala šířit epidemie žloutenky do celého města. Magistrát proto nechal skládku na vlastní náklady uklidit. Odvoz probíhal několik měsíců a vyšel na více než 3 miliony.
Jméno:Martin Růžička
Datum:08.02. 12:01
Titulek:Tak naše město není jediné
https://stars24.cz/celebri ty/ceske-celebrity/7420-ro zzurena-helena-vondrackova -to-je-katastrofa-ale-my-t o-tak-nenechame
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:09.02. 09:54
Titulek:stromy
Piráti zvolili heslo: Každý nový strom znamená dobrý počin pro lidi, ale i pro přírodu.

Přidávám k tomu: Každý zachovaný rostoucí strom znamená dobrý počin pro lidi, ale i pro přírodu.