Kdo ve skutečnosti vládne městu?

Nemělo by se jednat o vládu, ale o správu města. Občané svěřili majetek a finance do rukou zvolené samosprávy a ta by měla o nich rozhodovat ve prospěch obce a občanů. Všichni zastupitelé to slíbili a potvrdili podpisem. Zastupitelé jsou pouze správci, hospodáři obce, ne majitelé.

Přesto se tím většina zastupitelů neřídí. Chovají se tak, jako by jim majetek a finance občanů patřili a zacházejí s nimi s lehkomyslností špatných hospodářů.  Nemyslí na další budoucí generace, myslí jen na sebe a svůj prospěch. Pod záminkou rozvoje města ničí a plánují další zničení nejdůležitějších zdrojů – vody, které je nedostatek, půdy a zelené infrastruktury – stromů. Nenaslouchají těm, kteří bijí na poplach, naopak se snaží je umlčet.

Jak vlastně funguje vedení města? Nejvyšší orgán samosprávy je zastupitelstvo. Má dvacet jedna členů, většinu jedenácti hlasů tvoří koalice, kterou dohodla bývalá starostka Mrzílková, když nabídla místo starosty zastupiteli Romanu Kroužeckému, zvolenému za Společně pro Neratovice. Na ustavujícím zastupitelstvu dvanáctý hlas dodala zastupitelka Vojtová, přesto že kandidovala za levicovou KSČM. Koalice tak může schválit vše, na čem se předem usnese.

Zbytek zastupitelů, nedobrovolně zahnaný do opozice, nemá šanci cokoli prosadit.

Zastupitelstvo má vyjadřovat  zájmy společenství – občanů obce a rozhodovat o nich. V jeho čele stojí uvolněný starosta Roman Kroužecký, jeho zástupce je uvolněný místostarosta Marek Lenc a jako neuvolněná místostarostka byla zvolená Lenka Mrzílková. Uvolněný znamená, že je to jeho zaměstnání, neuvolněný vykonává funkci vedle svého zaměstnání. Paní Mrzílková prý zadarmo.

Výkonný orgán zastupitelstva je sedmičlenná jednobarevná rada města složená ze členů koalice: starosty Kroužeckého, dvou místostarostů Lence a Mrzílkové, čtyř radních: Kaňky, Rajchertové, Landové a Štěrby; za svůj výkon se má odpovídat zastupitelstvu. Má, ale nedělá to a zastupitelstvo to po radě nepožaduje. Rada je přece složená ze členů koalice a těm vyhovuje, že má rozsáhlé pravomoci a rozhoduje o velmi důležitých věcech. A to i když jsou přítomni jen čtyři členové, kteří tvoří většinu. Čtyři lidé rozhodují o městě. Jednání rady jsou neveřejná, ale nejsou tajná, jak občas hlásají její členové. Přesto se zveřejňují jen usnesení, ze kterých občan nevyčte potřebné podrobnosti.   

Taková hra na koalici a opozici se ve většině měst, dokonce i malých obcí, rozmohla podle vzoru nejvyšších politických kruhů. V komunální politice je to obrovské nebezpečí. Proč? Koalice se považuje za nadřazenou elitu, která vyžaduje svá privilegia. Úplně potlačuje spolupráci, uplatnění znalostí a vědomostí jiných zastupitelů a občanů, bere ostatním zastupitelům jejich pravomoci a možnost prosadit zájmy obce a občanů. Nadvláda koalice je ve skutečnosti totalita. Totalita jedné skupiny lidí ovládané seskupením napojeným na vlivné a mocné.

Možná se ptáte, jaká privilegia má rada. Kdo navštívil zasedání zastupitelstva, si možná povšiml, že rada sedí v čele účka z uspořádaných stolů. Rada, která není nejvyšším orgánem samosprávy. Když si vyhledáte on-line přenosy jiných obcí, sedí v čele předsedající, obvykle starosta se svými místostarosty. V Neratovicích sedí v čele rada města. Nevypovídá to o jejím přesvědčení o své nadřazenosti?

Přesto, že neratovičtí občané jsou lhostejní a líní jít k volbám, doufám, že se vzchopí a stanou se aktivními občany. Jinak nás naše současná samospráva převálcuje...Všechny bez výjimky.

Anna Spěváčková
Jméno:Loveček
Datum:20.12. 22:40
Titulek:škoda
Škoda, že tady nemáme on-line přenosy ze zastupitelstva. To byste viděli, jak Mrzílková hustila do Romana Kroužeckého. Já myslel že má na víc.
Jméno:Olda
Datum:21.12. 15:43
Titulek:On
nemá šanci jejímu náporu odolat-i kdyby chtěl.A nakonec-splnil sen sobě i pí starostové!Ať to město stojí,co stojí.Mohlo to být konečně jinak,kdyby on s pí Landovou nepodlehli lákavému vábení...
Jméno:Honza
Datum:21.12. 15:22
Titulek:Kdo ve skutečnosti vládne městu?
Ten, kdo se snaží zajímat o naší "uzavřenou" radnici ví, že formálním starostou je Ing. Kroužecký, faktickým starostou (starostkou) je nadále Mgr. Mrzílková, jde o řízení prostřednictvím osobních intervencí na radnici, dále prostřednictvím telefonu a e-mailu. Strana Neratovice jinak i přes nižší volební výsledek nadále drží skutečnou moc nad Neratovicemi.
Jméno:Láďa
Datum:22.12. 09:52
Titulek:ctižádost
Roman Kroužecký se vydal na cestu do pekel.
Jméno:Blanka
Datum:22.12. 12:04
Titulek:víte, že?
Radní Lenc je Kroužeckého švagr a Lencová, vedoucí kanceláře tajemníka, také švagrová. Dáma nemá vysokou školu, tak ji Románek podrží.
Jméno:Pavel
Datum:23.12. 15:28
Titulek:je také místostarosta
Ano víme. A nezapomeňte dodat, že radní Lenc zastává funkci uvolněného místostarosty. Velká rodina řídí město.
Jméno:Luděk
Datum:23.12. 22:13
Titulek:co k tomu říct
Chtěl být starosta ať to stojí co to stojí. Jeho velké přání se mu splnilo, ale za jakou cenu?
Jméno:Honza
Datum:21.12. 16:49
Titulek:Kdo ve skutečnosti vládne městu?
Souhlasím s výkladem paní magistry Spěváčkové, ve kterém byla naprosto bravurně popsána nejdříve teorie, jak by tomu ve skutečnosti mělo být, následovaná praxí, jak tomu ve skutečnosti na naší radnici je. Článek přesně vystihuje praxi orgánů zastupitelstva a rady města. Výsledek hlasování zastupitelstva je těsně dán hlasováním koalice, vše je samozřejmě dopředu domluveno, jak budou jednotliví členové dle Neratovice jinak hlasovat. Ano, rovněž zasedací pořádek na zastupitelstvu je podivný, jaktože strana, která nevyhrála volby sedí v čele? Jak je možné, že strana, která má jen 2 mandáty (zde mě neberte za slovo, nemám takový přehled a možná tato strana získala více mandátů), získá post starosty? Druhým významným řídícím orgánem je rada města, v Neratovicích se jedná o skrytý neviditelný útvar, tento orgán fakticky rozhoduje o významných činnostech a investicích ve městě, přesto občané prakticky nemají šanci jednání rady nijak ovlivnit, lze pouze sledovat zápisy z rad na stránkách města, zápisy jsou relativně schované a je poměrně náročné je najít. Co se ve skutečnosti na radách děje, může občan jen tušit, velmi nedůvěryhodné jsou schvalované výjimky tohoto orgánu z výběrových řízení, že by kšefty pro známé? Obdivuji znalosti a hlavně odvahu paní magistry, ale v posledním odstavci si dovolím malé doplnění. Někteří občané jsou určitě lhostejní ke komunálu, někteří jsou určitě líní přijít k volbám, avšak někteří mají strach ("dle sebe soudím tebe") a není se čemu divit, jak bylo zmíněno, opravdu se jedná o totalitu a mnoho občanů nemá odvahu a chuť (tak jako já), se před tyto politiky postavit, jsem běžný zaměstnanec, který chodí do práce a řádně platí účty a nemám odvahu podstupovat to, že mě arogantní zastupitel nebo úředník dá k soudu. Jedná se opravdu o lidi, kteří v tom umí chodit, nezastaví se před ničím a psychicky vás zničí - vzpomeňme např. na tlak Neratovice jinak a investora Třešňáka.
Jméno:volička
Datum:24.12. 13:13
Titulek:No kdo
ANNA SPĚVÁČKOVÁ
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:24.12. 18:29
Titulek:?????
Mýlíte se, jestli se domníváte, že jsem psala pod pseudonymem Honza. Já se totiž na rozdíl od vás podepisuji plným jménem. Už od začátku existence nerátek od roku 2000.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:21.12. 22:55
Titulek:je to tak
Děkuji za ohodnocení. Ano, máte pravdu. V Neratovicích lidé žijí v totalitě, která je mnohem horší než ta minulá. Ta naše není ideologická, ale mnohem účinnější ekonomická. Vzbouřeného člověka lze stálým tlakem dohnat k zoufalým činům. Proto lidé mají strach. Dělají mrtvé brouky, nic nevidí, nic neslyší. Vědí, že pokud rozzlobí ty nahoře, nemají šanci se ubránit. Je proti nim nasazen kalibr všech možných zbraní: nejprve schválnosti, podrazy, pomluvy a lži; když to nepomáhá, nastupuje osvědčená ignorace, zneuctění na veřejnosti, společenská izolace, snaha vymazat neposlušného jedince z povědomí veřejnosti...když ani to není účinné, mají v záloze těžší kalibry: řetěz trestních oznámení, vyhrožování žalobou pro poškození dobrého jména, nakonec soud...kdo ví, co ještě bude následovat...
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:22.12. 22:13
Titulek:dodatek
Je to ve skutečnosti ještě horší...