Bude bývalá starostka vykonávat funkci neuvolněné starostky opravdu zadarmo?

Omlouvám se za povolební odmlku, neratky budou samozřejmě dál pokračovat, pokud zdraví dovolí. Konečně skončil hektický volební čas a měl by být klid na práci, jak se říkalo. Bohužel, obávám se, že nebude.

Jak všichni (doufám) víte, dali se dohromady bývalí funkcionáři a uzavřeli staronovou koalici spojenců. Pár jich vypadlo, několik nových naskočilo a zařadilo se do vzniklých mezer. Bylo sehnáno jedenáct hlasů, aby vznikla těsná většina, ale možná jich bude i o něco více. Zastupitelka za KSČM Hana Vojtová, o které se předpokládalo, že bude součástí opozice, kupodivu občas hlasovala s koalicí. Bylo to proto, že dostala funkci předsedy kontrolního výboru s odměnou čtyři tisíce měsíčně? Kdo ví. Uvidíme.

Bohužel, jak se dalo očekávat, marně se budete pídit po koaliční smlouvě nebo společném koaličním programu. Zatím to vypadá tak, že další čtyři roky bude opět obyčejný občan odsunut stranou bez možnosti podílet se na rozhodnutí o osudech města.

Máme nového starostu, Romana Kroužeckého. Funkci uvolněného místostarosty obsadil věrný dlouholetý přívrženec bývalé starostky Mrzílkové Marek Lenc. Uvolněný znamená, že bude tuto funkci vykonávat jako své zaměstnání. Měli by si stanovit dobu, kdy je v pracovní době najdete na radnici. Jeden místostarosta je obvyklý, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a zastupitelstvo by mělo stanovit další náplň jeho práce. Nestanovilo. Další místostarostové se většinou nevolí, v menších městech to není obvyklé. V Neratovicích byl v minulém volebním období zvolen neuvolněným místostarostou Tomáš Hrodek s odměnou 10 tisíc bez stanovené pracovní doby a náplně práce. Paráda, co?

A pak zde máme takovou malou záhadu. Už předem se veřejně šeptalo, že bývalá starostka Mrzílková si vyhradila post neuvolněné místostarostky za slušnou odměnu 38 000,- Kč. (Neuvolněná znamená, že bude tuto funkci vykonávat jako tzv. vedlák, čili mimo své zaměstnání. Že by se vrátila do školství? Je také krajská zastupitelka, ale neuvolněná.) Jinde je zvykem, že zastupitelstvo nejprve podebatuje, zda vůbec potřebuje nějakého neuvolněného místostarostu, pak schválí jeho náplň práce a pracovní dobu a nakonec jeho odměnu.

Jenže v Neratovicích panují jiné manýry. Obrácené. Nejprve zastupitelé schválili Mrzílkovou jako neuvolněnou místostarostku, o náplni práce ani pracovní době se nehlasovalo. Představte si, že ve firmě přijmou nového pracovníka a pak teprve budou pro něj hledat náplň práce a uvažovat o jeho pracovní době. 

V materiálech, které zastupitelé dostali týden před zasedáním, už byla uvedena odměna pro neuvolněnou místostarostku – 36 tisíc, od ledna 38 a půl tisíc.  Zeptala jsem se paní neuvolněné místostarostky,  zda se nestydí podívat se do očí těm starým babkám na sídlišti, vdovám, které obracejí korunu tam a zpátky, za ty peníze, které má brát? Těžko říct, co vlastně bylo připraveno jako odměna pro paní Mrzílkovou. Na stůl nám před zasedáním přistál další materiál bez její odměny.

Ona sama vyskočila a vykřikovala, že bude dělat zadarmo. Věříte tomu? Věříte, že nedostane žádnou mimořádnou odměnu? Nebo bude opravdu sedět v kanceláři starosty a místostarosty a bude kontrolovat jejich kroky a rozhodnutí zadarmo, jen proto, že se nemůže vzdát moci, na kterou byla zvyklá? A co ti dva chlapi? Jak se jim bude líbit, že jim velí někdo jiný? 

Tak hodně štěstí do dalších let všem našim obyvatelům.

Anna Spěváčková
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:25.11. 13:12
Titulek:jednou tak a jindy jinak...
Kolem postu neuvolněné místostarostky proběhly očekávané hrátky. Kamarádka bývalé starostky Rajchertová navrhla L. Mrzílkovou na tuto funkci, ta ji přijala a tajně se hlasovalo. Většinou 12 hlasů byla bývalá starostka zvolena (pro hlasovala i paní Vojtová, údajně v opozici!), ale náplni práce ani o pracovní době se už nehlasovalo, což byla chyba. L. Mrzílková sice prohlásila, že seznam agend je na jeden a půl stránky, ale přerozdělení (zřejmě mezi funkcionáře) nebudou dělat, dokud neexistuje nové vedení města. Pan Vébr se dožadoval sdělení, co by ten neuvolněný místostarosta vykonával, to by nebyl tak dlouhý výčet, ne? Jenže L. Mrzílková sdělila, že sebou seznam agend nemá, ty agendy si nové vedení přerozdělí podle toho, jak moc se neuvolněný místostarosta bude moci té agendě věnovat. Pokud ji bude vykonávat vedle plného pracovního úvazku, pak samozřejmě to bude s menší odměnou (jakou odměnou? Řekla, že bude funkci vykonávat zdarma! Viz strana 6: Mgr. Mrzílková odpovídá, že odměna za práci neuvolněného místostarosty samozřejmě souvisí s tím, nakolik se může této funkci věnovat. On své civilní zaměstnání může vykonávat na různou formu
úvazku. Vzhledem k tomu, že toto není v mém případě zcela jisté, zde předkládáme nový materiál,
který uvádí, že bude dočasně (aha, dočasně!) funkce neuvolněného místostarosty vykonávána zdarma (podtrhávám!) a také s menším rozsahem agend. Pokud to bude vykonávat vedle částečného, sníženého úvazku pracovního, tak se tomu může věnovat samozřejmě více a bude mít také větší odměnu (opět zapomněla, že bude pracovat zdarma) a více agend. Těch agend, které jsou zde vyjmenované je 20 a jejich přerozdělení je připraveno, budete se s tím mít možnost seznámit (Tak to chci vidět!Počkáme si, ne?).
Jméno:Iva
Datum:25.11. 20:30
Titulek:...
ach paní Spěváčková,marnost,marnost ,marnost...Opatrujte se!
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:25.11. 20:41
Titulek:marnost nad marnost...
Budu. Myslela jsme si, že se mi podaří změnit nebo odsunout ty nejhorší hrůzy - tzv. revitalizace lesíků Mládežnická, Kojetická, Mlékojedy, Kostomlatského sady a vnitrobloku u policejního domu Na Výsluní, ale obávám se, že ONI jsou ochotni kvůli penězům nechat zničit vše zelené, co nás chránilo před Spolanou, dopravou, hlukem. prachem a tvořilo plíce města. To je zkáza, kterou nepůjde napravit. Co nezničí pokácením, zničí sucho. Prý tomu nerozumím, zato ti odborníci na radnici ano. Ti noví na to hledí jak spadlí z nebe a ti staří počítají, kolik jim to vynese.
Jméno:Honza
Datum:26.11. 22:36
Titulek:funkce zdarma
A to o tom vykonávání funkce zdarma prohlásila zastupitelka Mrzílková veřejně na zastupitelstvu??I to,že"dočasně"?To by mělo být slyšet na záznamu-až/pokud ho úřad zveřejní...
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:30.11. 18:16
Titulek:ale, opravdu?
Ano, řekla to veřejně a mělo by to být zachyceno na audio záznamu a zapsáno v zápise ze zasedání včetně mého komentáře k její odměně 38 tisíc měsíčně. Jenže to tam není. Jak je to možné? Omyl zapisovatelky nebo byla zahájena neomezená cenzura nevhodných příspěvků a prohlášení? Jak je možné, že mi 4x selhalo hlasovací zařízení?
Jméno:Mirka
Datum:25.11. 20:32
Titulek:už to vidím
Jo, řekla, že to bude dělat zadarmo. prý dočasně. Lidi se zlobili, za takové peníze by se dalo pořídit potřebné věci, tak couvla a předstírá, že nic brát nebude. Houby. Ono se to nějak udělá.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:26.11. 10:21
Titulek:Kam se hrabou Neratovice....
Brněnskou čtvrť povede pět lidí. Co budou všichni dělat? diví se opozice
26. listopadu 2018 7:11
Hlavní kompetence na radnici v brněnské městské části Vinohrady si rozdělilo rovnou pět lidí. V placených funkcích dohromady pobírají 234 tisíc korun měsíčně. Přitom jinde zvládnou stejnou práci ve dvou.

Přitom jde o obří sídliště a rozlohou třetí nejmenší městskou část, kde kromě oprav paneláků prakticky nejsou možné velké investiční akce, protože už není příliš kde stavět.

Přesto do vedení malé městské části nově usedli starosta a hned čtyři místostarostové. Tři jako neuvolnění, z nichž každý si ke stávajícímu zaměstnání měsíčně přijde na odměnu 36 tisíc korun. Kdyby zůstali jen radními bez „titulu“ místostarosta, dostali by pouze osm tisíc.

https://brno.idnes.cz/brno -vinohrady-radnice-mistost arostove-placene-funkce-pi i-/brno-zpravy.aspx?c=A181 123_441139_brno-zpravy_kru t


Odměny zástupců obcí (od 10 do 20 tisíc obyvatel)
Uvolněný starosta: 67 000 Kč
Neuvolněný starosta: 40 000 Kč
Uvolněný místostarosta: 59 000 Kč
Neuvolněný místostarosta: 36 000 Kč
Uvolněný radní: 52 000 Kč
Neuvolněný radní: 8 000 Kč
Uvolněný zastupitel: 45 000 Kč
Neuvolněný zastupitel: 2 000 Kč

Uvolněný člen je osoba, která vykonává volenou funkci na „plný úvazek“, je tedy dlouhodobě uvolněna z pracovního poměru a fakticky se stává „zaměstnancem“ obce.

Neuvolněný člen je osoba, která není uvolněna ze svého zaměstnání, a volenou funkci tak vykonává při své práci.
Jméno:Mirka
Datum:26.11. 10:23
Titulek:z diskuze
V městském obvodu Ostrava-Jih působilo předchozí čtyři roky 8 uvolněných členů zastupitelstva. Ano, osm lidí na plný úvazek z řad ANO, ČSSD, KDU-ČSL + šéf kontrolního výboru z KSČM. Rarita v rámci celé ČR. A co čtyři roky dělali? Přece brali peníze, které by jinde nikdy nevydělali, dále s jedinou výjimkou vyhodili nebo vyštvali všechny vedoucí odborů na radnici a dosadili si tam své kamarády. A dnes je Ostrava-Jih nepochybně nejzpustlejším ostravským obvodem. Nepřiměřeně velký počet uvolněných funkcí je vždy pouze známkou rozdávání trafik nekompetentním lidem a s tím spojeného budoucího úpadku.
Jméno:Jojka
Datum:26.11. 21:12
Titulek:Taky Ostrava
Ostravský obvod nechá hromady listí na místě, kvůli přezimování ježků

Ačkoli radnice platí každý rok statisíce až miliony za údržbu zeleně včetně podzimního úklidu spadaného listí, v Ostravě-Jihu se letos rozhodli udělat výjimku. Na třech místech obvodu zůstanou po celou zimu hromady spadaného listí, aby v nich mohli přespat ježci.

Zdroj: https://ostrava.idnes.cz/o strava-jih-jezek-listi-obv od-zimni-spanek-f2f-/ostra va-zpravy.aspx?c=A181124_4 41442_ostrava-zpravy_jaga
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:26.11. 21:15
Titulek:ne, je to jinak
Obávám se, že i v našem Mrdokcourkově budou ponechány hromady listí ne pro ježky, ti už byli dávno zlikvidováni sekačkami, ale jako úkryt pro bezdomovce. Co bychom pro ně neudělali...
Jméno:Jan
Datum:27.12. 05:28
Titulek:jaké bezdomovce??
Vy nevíte,že Neratovice bezdomovce nemají??!!Přestože takové osoby člověk potká nebo vidí se potulovat či žebrat,zajít si pro žebračenku na socku,vrchnost z radnice Vám strikně vyvrátí,že tu nějací jsou.Prostě přímo hezky od stolu.Tudíž z tohoto pak odvodí,že není nutno pro ně cokoliv zřizovat (např.útulnu před mrazy)apod.Aby né,je to bezpříjmová skupina a peníze se dají přeci využít jinak.Jak a v čí prospěch-to doplňte sami.To nejsou developeři či makléři s naditými kapsami.
Jméno:Nimrod
Datum:26.11. 22:16
Titulek:otázka
Mrzílková se prvních pár let ve funkci pasovala do role neomezeného vládce, teď už rovnou Boha. Taky se vám to zdá?
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:02.12. 21:14
Titulek:opravdu věčně?
Iveta Příhodová - reaguji na váš příspěvek na Neratovinách. Napsala jste o mě, že:" Tý se věčně něco nelíbí a nelíbilo". Jste schopná napsat svůj příspěvek spisovně? Pak se můžeme bavit o tom, co se mi nelíbí a proč.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:26.12. 21:03
Titulek:čekám...
Milá, údajná, Iveto Příhodová, pořád čekám, kdy převedete svůj příspěvek do slušné a spisovné podoby a odpovíte mi. Stále nic...To se mi musí všechno líbit? Netušila jsem, že je to povinnost.
Jméno:Jan
Datum:27.12. 05:43
Titulek:joo,nelibost
Či vlastní názor budou jednou pravděpodobně trestními činy.Šíří se to geometrickou řadou po celé zemi.Existují skupinky lidí,kterým jednoduše názory druhých,hlavně fundovaných v oborech vadí a překážejí.Jací jsou to lidé se dá jen spekulovat.Takže co dělat,aby člověk nebyl za ovci a zároveň byl bez názoru,připomínek a kritiky??Tohle mi připomíná staré časy,kdy člověk nesměl vyčnívat z řad,aby neměl problém.A nesměl se vyjadřovat k vedení,panstvu a zřízení.Jinak měl utrum.Jsou to asi pozůstatky u některých.Spousta lidí nadává a nenávidí komunisty,ale že jich spousta jen převléklo kabáty a jejich potomci či blízcí jdou v jejich šlépějích jim nevadí.Ale hlavně že tlachají a prsí se.A to ještě nečteme Cibulkovy seznamy,kde bychom se dozvěděli více.Každej strejda,soused či známí s námi kamarádili a věděli o nás dost a pak panečku se jistí dozvídali takové věci.Bohužel i dnes si lidi závidí pomalu i nos mezi očima.A je to o dost horší.Tato zhouba zasahuje i do řad příbuzenstev a přátel.Pak se k tomu přidá charakter a psaný projev a ten nám o člověku také napoví...co je to za "ptáčka"...Proto asi ptáček necvrliká.
Jméno:Tonda
Datum:25.12. 08:34
Titulek:ano, zadarmo
Odpovídám na otázku v nadpise. Klidně může vykonávat funkci zadarmo. Za osm let starostování už musí mít nahospodařeno, nezapomeňte, že ještě má odměny za krajskou zastupitelku a jistě bere nějaké mimořádné odměny. Lidé si vymýšlejí, že za prosazení přístaviště dostane jachtu a od Třešňáka pár milionů. Jsou to hnusné pomluvy, nevěřte tomu. Za odměnu bude možná přestříhávat pásku nebo pronese procítěný projev na zahájenou. Lenka nepotřebuje peníze ani moc, dělá to pro lidi.
Jméno:Odo
Datum:25.12. 12:27
Titulek:Hi
Prej pro lidi! Dnes není 1. dubna!
Jméno:Diana
Datum:25.12. 20:14
Titulek:jo,jasně!!
Tomu tak věřím.Ale vlastně jo,pro lidi to dělá,ale ne pro všechny,ale jen jí nakloněné a zvolené.Sportovce,pochlebo vače a tak.Ona není pan Čermák,ten byl vyjímečný.
Jméno:chdv
Datum:25.12. 22:20
Titulek:hahahaha
Tady si někdo dělá pr....., no přece srandu.
Jméno:Honza
Datum:25.12. 23:02
Titulek:Pro lidi - ha ha ha ha ha ha
Pro lidi - ha ha ha ha ha! Vlastně ano, developeři jsou také lidi a to bohatí.
Jméno:No
Datum:26.12. 12:45
Titulek:jééjej,
A zmiňovaní nemají hluboko do kapsy pro nějaké to všimné.A názory "lůzy" a obyčejných lidí či dělného lidu kohopak dnes zajímají??!Peníze a sex hýbou světem!Kde není vysázeno není ani roznoženo.Hlavně že se přesouvají z potmonek do těch žádoucích rukou či na účty.Proč by tedy Neratovice alias NeraKocourkov měl být výjimkou??!!
Jméno:Tonka
Datum:26.12. 20:54
Titulek:Jasně,pro lidi...
LENKA NA HRAD :) :) :) !!!
Jméno:Otík
Datum:27.12. 10:32
Titulek:víme, kam patří
Ten červený s věžičkama