Dvojka na kandidátce SPD, Mgr. Anna Spěváčková, priorita pro zastupitelstvo: Adaptace na klimatické změny

Jednotlivé akce nic neřeší. Jedno pítko u Penny je k smíchu. Je nutné vypracovat úplný a vyčerpávající seznam úkonů, které je nutné zavést v praxi. Tj. zadržování vody v nádržích, v rezervoárech vody, mokřadech, rybnících atd. A to i ve městech. Klidně místo vydlážděné plochy jezírko na náměstí.  Vsakování nestačí, je nutné mít vodu přímo ve městě. Viděla jsem příklad z praxe: ve školce: okapová roura ze střechy vede do kanalizace, o kus dál se plní konve z kohoutku s pitnou vodou. Nebo dešťovka z okapu končí nad chodníkem, ačkoliv o kus dál je zelená plocha, stačilo by na rouru nasadit nástavec a pustiti děšťovku do zeleně. Poučit lidi, že mají mít sudy na dešťovku a jímat ji už od jara. Hodně sudů a nádrží. Je nutná nutná masivní hustá výsadba stromů a keřů všude, kde je to možné. Husté lesíky a hájky z různých druhů dřevin. Stromořadí z různých druhů dřevin, jeden strom je napaden, zbytek odolá. Ponechat všechny dřeviny i ty tzv, náletové nebo introdukované (nepůvodní) , pokud výmladky nevadí, Jinak je využít tam, kde zeleň chybí. Tolerovat akáty, pajasany a pod. Vysazovat krátkověké dřeviny jako jsou vrby, topoly, olše a pod. Zachovat každý strom, který roste.

Zvyšovat nasáklivost ploch - sekat travnaté plochy dvakrát do roka, max. 10 cm, ne méně, ponechat rozložité byliny, tedy tzv. plevel, jejichž listy stíní  povrch. Zamezit vysychání půdy. Vyrovnávat plochy kompostem, aby se nesekaly hrboly až do kořenů. Nechat starší stromy růst a zbytečně je neořezávat - nejsou schopné zacelit rány. Rozvažovat, které druhy vysazovat - ne každý je schopen snášet vedro a sucho. Nyní hynou stromy suchem - monitorovat, které to jsou a vyhýbat se jejich výsadbě. U nás v Neratovicích jsou to hlavně břízy a borovice. Kde nelze udržet trávník, vysazovat velké keřové skupiny. Sklon z chodníků a silnic do zeleně, ne naopak. Při intenzivních srážkách ve městě přetížená kanalizace a silně znečištěná voda se pak dostává do vody povrchové bez vyčištění, což zhoršuje kvalitu vody v řekách.

Důležitá bude osvěta a vysvětlování, proč jsou podobné akce potřebné.

Bílá nebo velmi světlá omítka domů. Bílé nebo vegetační (zelené) střechy domů. Co nejméně zpevněných ploch - v  zástavbě rodinných domků jen silnice, místo chodníků zelené pásy s dřevinami. Chránit hodně v obcích husté skupiny stromů - to není produkční les, stromy mohou růst klidně blízko  vedle sebe. Potoky deregulovat.

Konec zabetonování a asfaltová ní ploch – pryč s výstavbou hypermarketu s parkovištěm, odstavné plochy, dalších parkovišť místo zeleně. Přepracovat nový územní plán!!!  Monitorovat termovizí teplotu města. Městu chybí marketingový plán, který by posílil povědomí o problematice nakládání s dešťovou vodou u veřejnosti.  Vypovědět smlouvu s FCC a vytvořit městské technické služby. Už nelze tolerovat diletantskou údržbu zeleně FCC. Provést personální změny na odboru ŽP – pro neschopnost, neodbornost, nedbalost, nezájem o ochranu přírody.

Zdraví Anna Spěváčková, Neratovice

Jméno:Martin Čejka
Datum:20.09. 07:33
Titulek:Souhlas
Věcný, jasný a odborný článek. Vás by paní Spěváčková měl Městský úřad najmout jako poradkyni pro péči o životní prostředí, když to vlastními neschopnými úředníky nezvládá. Doufám, že se do zastupitelstva dostanete. Držím Vám palce.
Jméno:Lenka
Datum:20.09. 20:31
Titulek: JE TO TAK
Držíme palce,ať je p.Spěváčková zvolena.Tohle město už enviromentálně mele z posledního.Kdo má oči a chce vidět,uvidí.ta zvěrstva už nelze přehlížet a tolerovat.Chce to změnu a stávající potrestat za takové činy.Co nevidět by tu mohla zbýt jen pustá krajina či přistávací dráha pro Marťany,vše zalité do betonu a asfaltu.Ale v tom případě i se slavnou "Hmyzu zdar".
Jméno:Petr Novák <petr.novak123@gmail.com>
Datum:22.09. 09:37
Titulek:Přesně tak
Vážená paní magistro,
naprosto s Vámi souhlasím. Jinde už na tom systematicky pracují, v Neratovicích vysazují trvalky... Celkově lze říci, že lidem na radnici (hlavně vedení) jde pouze o jejich koryta.