VOLEBNÍ PROGRAM SPD – NERATOVICE

1. Zdravé životní prostředí
- budeme prosazovat ochranu zemědělské půdy před zájmy developerů
2. Budeme vytvářet nová pracovní místa
- vytvoření pracovních míst v městských podnicích
3. Komplexní řešení dopravy
- zřízení rezidentního parkování v katastru města
4. Bezpečnost v ulicích
-  budeme směřovat  Městskou policii k vyšší přítomnosti strážníků v ulicích a tím prevenci kriminality a nikoliv pouze k výběru pokut za špatné parkování
5. Městský úřad pro občany
- podpora místních referend - umožníme spolkům a aktivním občanům účast na řízení a budeme přihlížet k jejich názorům při rozhodování
6. Deprivatizace vody
- vodárenská infrastruktura zpět našemu městu
7. Služby v  Neratovicích za méně peněz
· snížení poplatků za likvidaci odpadů s výhledem na jejich úplné zrušení
8. Péče o seniory a mladé rodiny
- zařídíme a podpoříme výstavbu městských startovních bytů a domovů pro seniory
9. Aktivní odpočinek občanů
- podpora, udržení a rozvoj zahrádkářských kolonek a odpočinkových zón
10. Transparentní hospodaření
· transparentní výběrová řízení na investiční akce města

Jméno:Michal
Datum:06.09. 11:17
Titulek:Dotaz
Hezký den, bylo by možné některé body více rozvést, tak aby bylo zřejmé jakým způsobem je jejich dosažení reálné, a to hlavně u těchto bodů:
2) co jsou městské podniky? Pokud "podniky" zřizované městem je opravdu racionální aby z městských peněz (tedy peněz nás všech) byla zajišťována zaměstnanost a co konkrétního to pro město přinese
3) opravdu problém s nedostatečně dimenzovanými parkovišti vyřeší rezidenční parkování - v Neratovicích neparkují lidé, kteří zde nebydlí- to je problém Prahy, ale parkují zde převážně rezidenti
6) deprivatizace vody - jak uvedené chcete zařídit, a to vzhledem k současnému stavu
Jméno:hElbel
Datum:06.09. 14:38
Titulek:Eh
Takhle je ten "program" fakt skutečně nic neříkající.

"podpoříme výstavbu městských startovních bytů a domovů pro seniory" - proč není uvedeno kde?
Jméno:Lenka
Datum:06.09. 15:40
Titulek:volební program
Jak chcete řešit bod 8?