Umírají ptáci, schnou stromy a keře, senioři jsou zavření doma

Málokdo si všimne, co se děje kolem nás. Včera Na Výsluní dva mrtví kosi, jeden sedí v keři a nehýbá se, ani blízká přítomnost člověka jej nevyruší z letargie. Dva uhynulí rorýsi. Ostatní už odletěli.

Spousta keřů suchých, nejdříve uschly ptačí zoby na Kojetické, o něco později zlatice. Stromy: některé se drží, jeřáby jsou už suché, lípy bojují se suchem, břízy – prosychají, borovice na Skalách z dálky signalizují svůj zdravotní stav hnědou barvou. Travnaté plochy neexistují, jen žlutá a hnědá - seno a sláma. Vše vyprahlé a suché. Travnaté plochy doplácejí na způsob údržby (město nemá vypracovanou metodiku údržby zelených ploch ani stromů a keřů) firmou FCC, ve skutečnosti sečení ploch řídí odbor životního prostředí – úřednice, která má na starosti veřejnou zeleň,  jejíž odbornost je na pováženou.

Když budete sekat trávu (ve skutečnosti  tam moc travin neroste, je to spíš směs plevelů) na tři centimetry místo deseti, na hrbolatých plochách jsou dokonce místa, kde jsou rostliny shoblovány do kořenů, a nastane katastrofální sucho, pak se nedivte, že zeleň zmizí. V našich klimatických podmínkách nelze počítat s tím, že bez pravidelné zálivky lze nějaký trávník vypěstovat. Je možné si vzít příklad z Plzně -  Sadový okruh v centru města - trávník s automatickou závlahou určený pro odpočinek občanů. Město by mělo uvažovat o přeměně trávníků v keřové plochy.

Ale vraťme se k uhynulým ptákům. Zpočátku chyběla jen voda, nyní už není žádná potrava. Pro hmyzožravé ptáky nejsou k dispozici housenky, motýli, brouci, žížaly… Žížaly zmizely úplně,půda je udusaná na beton,  další hmyz, jenž se vyvíjí na rostoucích bylinách, není také.  Housenky a larvy se živí zelenou hmotou, jenže když se plocha poseká a nejsou stonky a listy, nemají čím se živit. Semenožraví ptáci mají výhodu, nějaká semena jsou v uschlém nasekaném materiálu, vrabce lze ještě na sídlišti spatřit.

Koho to zajímá na radnici. Koho zajímá, že mnoho seniorů je kvůli vedru zavřených doma. Koho zajímá, zda mají někoho, kdo je zkontroluje, kdo nakoupí a pomůže v domácnosti.

Senioři jsou v tomto městě nejvíce opomíjenou skupinou obyvatel. 

Anna Spěváčková
Jméno:Míša
Datum:18.08. 09:47
Titulek:senioři,matky samoživitelky
Tzv.sociálně slabí (čili socky),důchodci atd.Ano tito se tu vnímají s pohrdáním.Jsou to ti,z kterých s nejmenší pravděpodobností "kápne" do kapes bokem,tak co s nimi.Jooo,to takový podnikatel,developer,to je jiná..Že se klidně ti nabubřelí mohou do některých dostat také si neuvědomují.Prostě pryč jsou doby,kdy se mravy,poctivost,morálka a další hodnoty ctily.Dnes jsou to spíše hodnoty movité a finanční.Nedávno jsem se zúčastnila třídního srazu se základní školou.Třída jsme byly celkem semknutá.Tedy alespoň kdysi.Řekla jsem si,zda se změní téma na potřetí.Nezměnilo.Každý se jen prsil penězi,majetkem,známostmi, šmelinama,cestováním po světě a nikoho nenapadlo si vzpomenout na již zemřelé spolužáky a kantorku.Prostě ticho.Řekla jsem si,že prostě na příští srazy již nedorazím.Nudu totiž a povrchnost nemám ráda.Prostě mezi tuto sortu nepatřím.
Jméno:Janko
Datum:18.08. 19:44
Titulek:z diskuze
Povolání „odborníků“ pozdě JIŽ NIČEMU ZÁSADNÍMU NEPOMŮŽE.
JE TŘEBA JEDNAT OKAMŽITĚ, vytvořit doslova STÁTNÍ ZÁCHRANNÝ PROGRAM PRO OBNOVENÍ RETENCE KRAJINY – vč. omezení vlastnických práv neomalených, nespolupracujících a neochotných!! A to až do fáze či formy VYVLASTNĚNÍ – BEZ NÁHRADY! Jsou totiž POZIČNĚ VHLEDEM K PLOŠE A UTVÁŘENÍ POVODÍ pozemky které je nutné řešit explicitně, nezbytně a: „včera“ bylo pozdě!! Nespolupracující či retenci krajiny škodící vlastník MUSÍ BÝT PENALIZOVÁN či VYVLASTNĚN.
Je to zejména o ROZDĚLENÍ VELKOLÁNŮ- které na rozdíl od nás v okolních státech nemají tak dlouholeté obdoby. Tady také musí jít O STÁTNÍ NAŘÍZENÍ – bez výjimek a odvolání!
Rabování lesů a dřeva ze „smrkové kalamity“ (desetiletí „pečlivě“ připravované „odborníky“) musí přestat ve smyslu OKAMŽITÉHO bránění erozi a BEZPROSTŘEDNĚ NAVAZUJÍCÍHO zlepšování vododržnosti krajiny – když už tam ta půdu utužující technika je- vč. KOMPENZACE vlivů lesních cest.
Jméno:Petr
Datum:18.08. 19:50
Titulek:co se bude dít
Přesně podle předpokladu:

„Katastrofální sucho“ – Výborně – dobrá zpráva !!!
– bude se stavět třeba i na dluh – a zase budou tučné „provize“. Samozřejmě ty velké peníze musejí jít přes nějakou komisi – tam si dosadíme ty správné „naše odborníky“, no a nějaký zákon (+ vyhláška + prováděcí předpisy ) se taky bude muset udělat, to už je u nás taková tradice …

Jméno:pro Janka
Datum:19.08. 14:23
Titulek:diskuze
A kdo nebude spolupracovat dobrovolně, tak toho zavřeme. Kdo se bude bránit vyvlastnění - toho zastřelíme. To by se vám líbilo? Nejspíš ano.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:18.08. 22:28
Titulek:sucho, sucho...
Kojetický potok prakticky vyschnul, nepamatuji podobnou situaci...
Jméno:No jo
Datum:19.08. 14:20
Titulek:Kojetický potok
Nejspíš za to může vedení města - starostka, ne?
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:19.08. 16:18
Titulek:ano, může
Může za to, že město si nepřipravilo strategický plán adaptace na klimatické změny. Může za plánovanou destrukci zeleně ať už vykácením nebo zbytečným a škodlivým prořezáváním (29. 3. 2017 jsem upozorňovala na vadnou inventarizaci s masovým kácením biologický cenných stromů a ořezáváním pod záminkou snižování bezpečnosti dřevin - prý šířím poplašné zprávy. Může za to, že město ignorovalo možnost výskytu období sucha s nedostatkem vody.) Může za to, že neexistuje osvěta obyvatel v městských médiích, tj. v Listech a webu města, -
facebook je k ničemu, má oslovovat obyvatele a soustavně je poučovat o významu zeleně a jejího maximálního zachování, strom coby klimatizační zařízení. Může za to, že odbor životního prostředí, přesto že usychají stovky stromů a keřů, dál rozhoduje o kácení dalších vitálních stromů (např. akát u chráněného topolu u Vojtěcha...), může ze to že zmanipulovala skupinu tzv. koalice, která jí pomohla prosadit zcela nepřijatelné projekty jako je přístaviště, změna ÚP vedle sídliště k výstavbě hypermarketu atd., atd. Může za úpadek města, kde se nic neopravuje a neuklízí, jen bourá a staví nové bez řádně plánované údržby...Atp.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:19.08. 16:20
Titulek:oprava
oprava: zvyšováním bezpečnosti
Jméno:Petr
Datum:19.08. 17:08
Titulek:AS
Amen.
Jméno:ano,
Datum:19.08. 19:00
Titulek: je to tak
S naší "Hmyzu zdar" jachtařkou tu jde všechno do kytek.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:20.08. 14:35
Titulek:zdroj: Arnika
"Zastavěné čtvrti Prahy trpí mnohem vyššími teplotami než okrajové části. Příčinou jsou velké budovy, které brání profukování větru, vybetonovaná parkoviště, rozpálené chodníky bez stromů a hustá doprava. Pobyt ve městě během horka ulehčí nejen stín v parcích, stromy v ulicích, obnova jezírek, mokřadů nebo potoků. Pomoci mohou i maličkosti - fontány, pítka, osázené balkony, vnitrobloky, fasády porostlé popínavkami, zelené střechy nebo komunitní zahrádky. Tedy vše, co zachycuje vodu, která odpařováním vzduch ochlazuje. Řešení mají navíc tu výhodu, že jsou na rozdíl od kancelářské klimatizace energeticky nenáročná a příjemná.

V následujících letech nás čekají sucha, přívalové deště a ještě nesnesitelnější léta. Praha sice loni přijala Strategii adaptace na klimatickou změnu, ale zatím ji příliš neřeší. Evropské metropole, jako například Madrid nebo Kodaň jsou na tom podstatně lépe a Praha by si z nich měla vzít příklad. Vedry a suchem sužovaný Madrid už nyní začíná pokrývat město zelenými plochami, osazuje střechy, zakládá nové parky a zahrady a dokonce uvažuje o uzavření centra pro všechna auta bez rozdílu."