Bude stát naproti barokní Vojtěšské kapli supermoderní kostel?

Neratovický web mlčí, nebýt Mělnického deníku a Neratovic v obrazech nevíme nic o záměru církve postavit kostel na pozemcích u Vojtěcha.

Aby bylo jasné, tato myšlenka se objevila už po převratu, kdy církvi narostla křídla a chtěla prosadit stavbu tehdy moderního kostela plus další církevní budovy místo zahrady, lesíka a tůně u Vojtěcha. Počítala s tím, že mávnutím proutku se z neznabohů stanou věřící. Město s církví vyměnilo pozemky v Lobkovicích (hřbitov) za pozemky v Libiši. Církevní pozemky zabírají Otradovcovu zahradu, tůň a zeleň až k obytným domům u silnice. Jakmile církev získala vytoužené pozemky od města, okamžitě zbourala oblíbenou historickou hospodu, protože faráře rušili neznabozi s pivem v ruce v sousedství kaple. Jenže došly peníze a zůstaly jen vyhloubené základy.

Nastal klid před bouří, jak je v těchto končinách zvykem. Ale situace se změnila. Církev si neuvěřitelně polepšila při restitucích, ačkoliv když federální shromáždění ČSFR v roce 1991 schválilo výčtový zákon, kterým se restituovaly  majetky církví a náboženských společností, prohlásil tehdejší kardinál Tomášek, že je to poslední nárok, který církev vznáší a vyslovil se pro restituční tečku. Upozornil také na to, že nejde o žádný majetek zabavený komunisty, protože podle posudku z roku 1989, který vypracovala Právnická fakulta UK církve od roku 1771, tedy za vlády Josefa II, měly majetek propůjčeny státem a s tím nakládaly. Znalost českých dějin nepatří k silným stránkám našich občanů, kteří se s církevními restitucemi smířili, když jim bylo neustále opakováno, že co bylo ukradeno, musí být vráceno.

Stát bude církvi po vydání lesů a polnosti či movitého majetku v hodnotě zhruba 75 miliard korun ročně platit 2 miliardy korun a to po dobu 30 let. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávají, mají církve během třiceti let získat 59 miliard, navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny podle tohoto zákona už od roku 2013. Církev navíc požaduje náhradu i za pozemky, které zmizely pod hladinami všech přehrad, či pod silnicemi. Navíc bude stát dále 17 let přispívat na platy duchovních; tři roky 1,4 miliardy, další každý rok se podpora bude o pět procent snižovat.

Přesto že církev získala obrovský majetek a jsou jí vypláceny náhrady ze nemovitosti, nebyla uskutečněna odluka církve od státu. Kněží jsou nejen služebníky božími, ale zaměstnanci státu. To jen pro pořádek.

Ale vraťme se ke kostelu. Jak nás informoval Mělnický deník, na květnovém zasedání předložil starosta Mráz grafické zpracování nového kostela. (kromě toho by zde měla být podle ÚP i  fara).Vypukla bouřlivá diskuse. Většina diskutujících se podivuje tomu, proč se má stavět kostel, je jich zde dost. Kde by se tu vzalo dvě stě věřících? Je spíš marná touha faráře Kováče. Víc kostelů neznamená více věřících. Pokračování debaty o výstavbě se má uskutečnit na červnovém zasedání obecního zastupitelstva, kde farář Peter Kováč má seznámit lidi z farnosti i okolí s návrhem a koncepcí kostela, věří, že komunikace bude v pozitivním duchu. Příliš mě nepřekvapí, když se na zasedání dostaví převážně věřící, aby zvítězili nad neznabohy. 

Anna Spěváčková
Jméno:Petr Paseka
Datum:13.06. 21:48
Titulek:Paní učitelko, prosím vás ...
... nemyslíte, že takový text je vás osobně nedůstojný? Nechci s vámi polemizovat o restitucích a josefských reformách (to by bylo na knihu). Dobře, tak se plánuje výstavba nového kostela. Nikdo, ani já ani vy, nevíme, jak se situace bude dál vyvíjet. Čili: já osobně vás zvu, přijďte někdy mezi nás, katolické křesťany. Zjistíte, že nekoušeme. Mohu se s vámi domluvit s předstihem, jaký budete potřebovat. Moje číslo máte.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:13.06. 22:22
Titulek:nerozumím....
Osobně nedůstojný? Proč? Je něco jinak ohledně majetku církve a restitucí, než jsem napsala? To nesmím mít výhrady ke stavbě, kvůli které bude zničen vzácný mokřad a tůň, důležité zásobárny vody v krajině, a také spousta zeleně s vysokou biodiverzitou? Mohu se zeptat, proč a kam mě zvete mezi katolické křesťany a co tam budu dělat? Pokud mi paměť slouží, jsem pokřtěná katolička, přesto krajně NESOUHLASÍM s církevními restitucemi.
Jméno:Hana
Datum:15.06. 12:06
Titulek:kdo to platí
Kostel si platí církev. Tak proč to řešíte? A Neratovice - Libiš se budou mít čím pochlubit. To co nakreslil pan architekt je nádhera. Lepší kostel, než zarostlý rybník plný komárů. Obyvatelé okolních domů stavbu kostela vítají. Již žádné mokřiny a žádní komáři.
Jméno:Olda
Datum:15.06. 12:08
Titulek:bla bla bla
Kostel platíme my všichni z restitucí. Žádní komáři, žádná voda. Tak to ma byt.
Jméno:polemika
Datum:15.06. 09:32
Titulek:strohost
Vnější strohost, oblost a velikost stavby určitě na vyvýšenině upoutá. Při správném provedení bude dílo dlouhodobě bezúdržbové.
Otazník mám nad využitelností, ale třeba bude objekt multifunkční
pro širší spádovou oblast.
Vzhled je vždy věcí vkusu a názoru subjektu.
Jméno:Ála
Datum:15.06. 11:59
Titulek:nadměrně velká hmota budovy
Na jaké vyvýšenině? Kaple je na kopečku, ale kostel by stál v ďolíku. Multifunkční objekt? Jak multifunkční? Jistě jen pro katolíky, jiné si tam nepustí a pokud tak jedině tehdy, když budou akceptovat církevní rituály.
Jméno:Haha
Datum:16.06. 14:05
Titulek:Kostel
No, já si myslim, ze poradny moderní kostel by si Neratovice zasloužily, katolíků je zde mnoho a to zejména rodin s dětmi, které by potřebovaly zázemí. Zkuste si zajít do kostela v Lobkovicich, tam je vždy narvano, ze lidé stojí kolikrat málem i před tím kostelem. A kdyby to bylo pojato jako nějaké komunitní centrum, bylo by to super. Ale osobně mi přijde divné to místo, je takové zastrcene a jeden kostel už tam je, lepší by bylo proměnit na kostel tu osklivou hospodu, co je vedle magistrátu, nebo to zbourat a postavit něco na jejím místě. I centrum města by tím pookralo a ozilo.
Jméno:Petr M.
Datum:21.06. 09:42
Titulek:Stavba krásná vs účel
Stavba je to zajímavá a rozhodně by byla osvěžením architektury v Neratovicích, kde kvalitní architekturu v podstatě nenajdeme. Nicméně jelikož účelem je v zásadě propaganda založené na lži a osobně se nebojím srovnat je například z prodavači předražených hrnců slibující zázraky, tak si myslím, že větší hodnotou je tamní zeleň.