Protestujeme proti zbytečnému a necitlivému ořezávání stromů ve městě

Je katastrofální sucho, stromy bojují o přežití a v této tak těžké době odbor životního prostředí nasmlouval ořezání mladých i starých stromů, některé dokonce v době květu.

Určeno odboru životního prostředí.
Vážení,
zřejmě se řídíte inventarizací vytvořené ing. Šimkem, která má být jen doporučením a ne zákonem. V inventarizaci je množství chyb (návrh na kácení javorů babyk na Kojetické ulici, vykácení všech bříz u dětského hřiště u teletníku na Skalkách a další) a neopodstatněných návrhů na řezy a kácení (2018 návrhů na ořezání, 551 návrhů na kácení!!!)

Nemusím vám připomínat, že existuje několik proudů, jež se liší pohledem na přístup k údržbě stromů. Jedni jsou ortodoxní zahradníci, kteří nevnímají stromy jako živé organizmy s vlastním vnímáním a  kontakty mezi sebou, jak to na začátku pondělní besedy jen okrajově nastínil pan ing. Rozsypálek, ale objekty v péči člověka, který musí průběžně zasahovat do jejich vývoje. Ti kladou důraz na sadovnickou hodnotu stromů, tj. stromy jsou vyspělé, naprosto zdravé, tvarově odpovídající danému druhu, resp. kultivaru, bez vzhledových nedostatků. Tito zahradníci jsou zastánci celoživotního řezu stromů, aby jejich sadovnická hodnota byla zachována. Prostě stromy podle nich musí být krásné, rovné, správně rozvětvené, mladé, zdravé.  A hlavně zcela bezpečné. Tuto skupinu v pondělí reprezentoval pan ing. Feit. Myslím, že se své úlohy zhostil velmi dobře.

Pak je zde skupina další, spíš ekologů, kteří chápou strom jako dlouhověký složitý organizmus, jehož vztahy s okolními organizmy teprve začínáme poznávat. Pro ně je strom biotopem, vytváří společné prostředí pro život dalších, na něj vázaných druhů rostlin a živočichů. Zejména dožívající, trouchnivějící stromy s dutinami nabízejí příležitosti k životu bohaté paletě druhů včetně druhů ohrožených a chráněných. Jednotlivé stromy slouží jako útočiště pro ptáky a pro hmyz. Čím je strom starší, tím je biologicky hodnotnější. Jenže tyto stromy nesplňují požadavky první skupiny. Jsou většinou staré, s dutinami a prasklinami, jsou nahnuté a nemají ideální tvar. Proto je ortodoxní zahradníci chtějí napravit řezem nebo vůbec vykácet. Tak skončil dub s vzácnými brouky v ulici U strouhy.

Jenže v době nástupu klimatických změn, kdy vlny veder začínají být nesnesitelné a sucho katastrofální, je nutné vnímat strom jako objekt, který ochlazuje okolí, zvlhčuje vzduch, zachycuje prach a hluk, a pomáhá nám, lidem, přežít. Nová výsadba doroste za třicet let, pokud se jí to podaří.

Proto je nutné ochraňovat všechny stromy, neubližovat jim a umožnit jim přirozený růst. Jenže to pak řada arboristů přijde o kšefty a to přece tady jde.

Druhá skupina razí nyní již stále více uznávaný trend: pokud údržba, pak přírodě blízká. Provádět pouze výchovný řez po výsadbě a to do tloušťky větví, které lze ostříhat zahradnickými nůžkami, pak řezat opravdu jen pokud je to bezpodmínečně nutné. Tato skupina by odmítla masivní ořezání tisíců stromů, navržené v inventarizaci, protože si je vědoma toho, že strom po masivních zásazích může uhynout a zkracuje se mu tím život. Každá rána je totiž branou pro infekci, jak o ní velmi poutavě hovořil ing. Rozsypálek; strom musí rány zacelit, ještě věnovat energii na vytvoření chemické obrany proti infekci, a pokud je katastrofální sucho jako nyní, ještě  bojovat o přežití.

Nesouhlasíme s masivním ořezáváním stromů a to i vzhledem k suchu. Protestujeme proti ořezávání kvetoucích stromů. Žádáme odpověď a zdůvodnění, proč byly bezohledně ořezány kvetoucí stromy, plné včel. (Ořezání jeřábů na Výsluní, lípy v Mlékojedech, lípa ve vnitrobloku plocha u fotbalového hřiště Na Výsluní-Kojetická-OSN-Benešova)

Děkuji za odpověď a vyřízení podle  PRAVIDEL PRO VYŘIZOVÁNÍ OSTATNÍCH PODÁNÍ.  Čl. III, odst. 4. Podání musí být vyřízeno neprodleně, nejdéle však do 30 dnů, pokud zvláštní zákon nestanoví lhůtu jinou. Za včasnost a správnost vyřízeného podání odpovídá a vyřízení podepisuje vždy vedoucí pracoviště. Toto neplatí v případě, že věc vyřizuje pověřená úřední osoba v rámci správního řízení.

Dále žádáme abychom byli informováni o výsledku šetření a nápravných krocích.

S pozdravem Mgr. Anna Spěváčková, předsedkyně Spolku občanů Neratovic, IČ 6762817.

Anna Spěváčková
Jméno:Mirek
Datum:06.06. 22:47
Titulek:ing. Feit
Starostka si pozvala ing. Feita, aby posvětil velké ořezávání a kácení stromů ve městě. Když pracoval na Městském úřadě ve Strakonicích musel čelit masivním protestům proti bezdůvodnému kácení, které lidé vnímali jako likvidaci zeleně. Za jeho působení se ve Strakonicích hodně kácelo, zmizely spousty stromů. U nás se také megalomansky kácí a zbytečně ořezávají i staré stromy. Nikdo neví, co se stromy udělá to strašné sucho a přesto se pořád dál ořezává. Viděli jste co udělali s lipami v ulici 28. října? Stromům ponechali pár větví, a ty se málem lámou pod tíhou květů. Co se děje v Neratovicích je dendrosadismus, neboli týrání stromů.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:07.06. 22:36
Titulek:masakr pokračuje...
Ve školičce byly ořezány břízy, ale nejen suché větve, ale i živé...Problém je v tom, že stromy bojují se suchem a mají co dělat, aby přežily, teď jim do toho člověk uštědří rány, které musí zahojit. Každý řez je poranění, je to nevratný zásah. POZOR: Bříza patří mezi ŠPATNĚ kompartmentalizující dřeviny, tj. velmi populárně řečeno: pokud je strom dobře kompartmentalizující, pak si vytvoří ve dřevě bariéry, aby udržel choroboplodný zárodek (patogen) v ohraničeném prostoru, aby se dál nešířil. Bříza je na tom špatně, neumí vytvářet tyto obranné bariéry. Arborista by proto měl vědět, co řeže a proč řeže. Není nutné řezat vše a vždy. Mimochodem, rány se nesmí zatírat. (ing. Šimek v inventarizaci stromů navrhl uskutečnit řez u více než 2000 stromů.)

Špatně kompartmentalizující dřeviny jsou: vrba, topol, jabloň, bříza, jeřáb, třešeň, jírovec (tzv. kaštan), ořešák. Kolik z nich bylo nešetrně ořezáno, na př. jeřáby u domu vedle Tesca, jírovce na Benešovce, památné topoly...
Jméno:Obst
Datum:08.06. 06:49
Titulek:Kde to?
Kde je to ve školičce? Takový název vidím prvně.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:08.06. 09:12
Titulek:školička
Tak to je bývalá budova jeslí ve vnitrobloku Kojetická, Benešova, Na Výsluní, OSN. Později zde byla umístěna rodinná škola v době Roithových (bývalý první popřevratový starosta, lékař, který se uvolil stát se starostou, to je historie, co?) megalomanských plánů ohledně školství (tehdy vzniklo gymnázium, jehož ředitelkou se stala jeho švagrová, čestná občanka města, její "vítězství" bylo známo ještě před výsledky výběrového řízení), nyní místo části prvního stupně dvojky školy. Dvojka škola je škola Jaroslava Plesingra. Bylo by zajímavé, kdyby v Listech bylo takové krátké seznámení s tradičními názvy míst ve městě místo starostčiných výlevů jak se město stará o spolky (nejětší péči věnuje Spolku občanů Neratovic) či jak opravdu, ale opravdu město nemá zájem rušit zahrádky. Město také nemělo zájem privatizovat byty, že ano.
Jméno:Jiří Navrátil
Datum:08.06. 11:26
Titulek:Paní Spěváčková,
to je zajímavý co píšete. Při tom jabloň a vrba patří mezi stromy, které se seřezávají velmi často. V případě vrby poměrně hodně a z vlastní zkušenosti neznám případ, kdy by ji to nějak výrazně uškodilo. Jednou jsem si nechal poradit od rádoby zahradnice, jak zkrátit vzrostlou třešeň. Následkem její rady třešeň do dvou let zašla. Začalo to silným klejotokem a skončilo spálovou moniliozou. Což je plísňová choroba peckovin, které se dá zabránit, pokud není strom oslaben nevhodným řezem. Po těchto zkušenostech bych všechny řezače zdravých stromů s chutí nakopal do...
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:08.06. 12:38
Titulek:řezání stromů
Máte pravdu, vrba snese ořezávání (třeba na babku čili na hlavu), ale možná je to tím, že je velmi odolná a nenáročná. Asi jako člověk, který chytí kdejakého bacila, ale dožije se vysokého věku. To byla moje tchyně, snůška nemocí, ale kolem ní už všichni umřeli a ona se dožila 87 let. Vrba a jabloň opravdu patří mezi stromy které se špatně brání patogenům. (Jabloň se, jako ostatní ovocné stromy, řeže kvůli plodnosti, ale moc nevydrží. Na zahrádce mám jabloně staré cca 45 let, ořezávané, a už jsou to stařenky.) Pozor na zahradníky, mnozí se cosi naučili ve škole, ale člověk se musí do stromu vcítit, musí znát jeho historii a chápat jeho jednání. Stromy jsou schopné předvídat. Ptejte se, proč tak moc letos kvetou stromy, lípy u nás větvemi sahají až do trávníku, ohnuté pod tíhou květů (nedej bože, aby aktivní úřednice dohodly s destruktátory, aby větve ořezali, protože překážejí), což mi připomíná, že musím honem natrhat lipový květ. Nikdy v životě jsme neviděla tak strašně moc kvést lípy. Co to znamená? Stromy cítí, že je zle, že jsou ohroženy (Čím? Suchem? Asi...) a proto nasadily spoustu květů a budou mít spoustu plodů, které zaručují zachování rodu, pokud tu katastrofu stromy nepřežijí. (Bohužel, netuší, že ve městě je jim to houby platné). Cítí pohromu. Jednou jsem to zažila pod Kraličákem. Hory potemněly, les zčernal, ztichl, jako by říkal: Běž pryč, tady nemáš co dělat...letěla jsem do chalupy strachem bez sebe. Vážně. V noci přišla strašná bouře, liják rozryl pečlivými Němci vybudované cesty do hloubky, metr byl málo, ještě že jsme měli týden prázdnin, nebylo možné se dostat dolů, nějak se nám s pomocí ostatních chalupářů podařilo cesty trochu zasypat. Stromy předvídají. Kam mají nasměrovat větve, kolik mají nasadit květů a vytvořit dost semen, kam a jak růst. A pak přijde nějaký blbec a kvůli kšeftu sjednaného radnicí stromy ořeže podle jeho lidského rozoumku, poraní je, znetvoří, zmrzačí.
Jméno:GEORG
Datum:12.06. 10:28
Titulek:Výchovný řez
Ty certifikovaný arboristy s tím soudním neznalcem.
NASRAT JIM DO RUKOU A NEPUSTIT K VODĚ.
Trestný čin : Nezvratné poškození zeleně v Neratovicích. 6let natvrdo. G.
Jméno:GGGGG
Datum:12.06. 14:44
Titulek:stačí papír a hned jsou zkušeníodborníci
INFORMACE O ODBORNÉM OŠETŘENÍ STROMŮ
V tomto týdnu (11. - 13. 6. 2018) bude probíhat odborné ošetření stromů
V tomto týdnu (11. - 13. 6. 2018) bude probíhat odborné ošetření stromů v následujících lokalitách:

- Dr. E. Beneše 1182 – 1185 – hlošiny úzkolisté (zdravotní řez)

- J. K. Tyla – stromy v parčíku u supermarketu Albert (zajištění průjezdného profilu, zdravotní a bezpečnostní řez)

- Vlaková zastávka na náměstí – akát (zdravotní řez, uvolnění borovic)

V předmětných lokalitách byly umístěny informační tabule o plánovaném ošetření s požadavkem na omezené parkování v blízkém okolí.

Ošetření provedou zkušení arboristé, držitelé certifikátu ETW (European Tree Worker).

Odborný dozor nad arboristickými pracemi provádí soudní znalec v oboru.

Děkujeme za respektování pracovního prostoru stromolezců.

Odbor životního prostředí (měli by je okamžitě vyházet)