Proč není v městě uplatňována přírodě blízká, správná údržba zeleně?

Starostka se na zasedání chlubila, že byl ve městě proveden ořez pěti set stromů. Jsou řezány i stromy v květu! Proč jsou plochy zeleně i nadále intenzivně sekány. Mizí včely, motýli i další hmyz, ptáci strádají nedostatkem potravy.

Už po několikáté upozorňuji na nevhodné zásahy do zeleně ve městě. Podle inventarizace zeleně Ing. Šimka je navrženo ke kácení 551 stromů jen proto, že nesplňují přísné požadavky sadovnické 
(estetické) hodnoty kladené některými arboristy, ke kterým patří i ing. Šimek, na stromy. K ořezání je navrženo přes dva tisíce stromů. Prý jsou stromy zanedbané. Ano, o stromy nikdo po výsadbě nepečoval, ale ořezání dospělých stromů není řešení. Starý strom rány nezahojí a zkracuje se mu život.

Je nutné posuzovat nejen sadovnické hodnoty, ale i biologické a ekologické, čili jak strom prospívá dalším organizmům včetně člověka. Čím starší strom, tím větší biologická hodnota.

Stromy ve městě to od začátku nemají lehké. Už výsadba byla (a stále je) špatná. Mnohé výpěstky, které město dostalo od firmy Arboeko, byly vyřazené a neprodejné kusy. Vysazovalo se bez předem připraveného plánu výsadby – ten neexistuje ani nyní, do jílu a navážky. Jámy pro výsadbu jsou kulaté, optimální jsou čtverhranné. Kořenový prostor by měl být nejméně 6m2 (v Masaryčce je
1 m2!), musí být i dostatečný prostor pro korunu stromu. Podmínkou úspěšnosti je i vhodná volba druhu.

Jelikož nelze předvídat další vývoj jednotlivých druhů do budoucna, při plánování výsadeb je vždy žádoucí používat široké spektrum druhů dřevin! (V rozporu s tímto pravidlem bylo vysazeno jednodruhové stromořadí habrů za Výsluním).

Většina stromů je při výsadbě  utopena – zasazena příliš hluboko, takže tzv. kořenový krček je včetně části kmene zasypán zeminou. Kolem kmenů byly (a i nyní často jsou) navršeny hromady mulče a navážky, jako by byly stromy brambory, které se takto pěstují. Kmeny nesmějí být zahrnuty, podléhají infekci. Každý vysazovaný strom podléhá šoku z přesazení! Ten trvá až pět let.

Na kmenech jsou příliš dlouho ponechané rákosové obaly (např. Benešovka za dvojkou školou)  pod kterými se udržuje vlhkost a vytváří tím příznivé podmínky pro rozvoj plísní apod. Obsah balů  které chrání kořeny, nikdo nekontroluje. Opravdoví odborníci (ne ti, kteří pro kšeft udělají cokoliv) doporučují před výsadbou sundat jutový obal i pletivo, které drží bal, prohlédnout kořeny a v případě závad nelítostně výpěstky reklamovat. Stromky se pak mohou vysazovat bez balu s rozprostřenými kořeny, lépe zakořeňují. Ale stromy ještě nemají vyhráno. Mají větší korunu než stačí kořeny uživit. Proto se musí větvě krátce po výsadbě zkrátit tzv. výchovným řezem.
(V současné době nechává odbor životního prostředí zpětně ořezávat i stromy mnohem starší, které již dobře zakořenily, ALE: drastické ořezání větví vede k sekundárnímu odumření části kořen,
k  infekci dřevokaznými houbami a má za následek nestabilitu zbylého stromu. Zpětně napravit chyby po výsadbě je problematické. V tomto týdnu byly ořezány jeřáby s květy, v době hnízdění ptáků! Má být ořezáno více než 2000 stromů!)

Už během výsadby by měly být stromky intenzivně zality do jámy (ani jednou se tak nestalo), pak cca 10x za rok. O prováděné péči musí být veden stavební deník. Během vegetačního období by měly být měsíčně prováděny kontroly vegetace. Kým: přece pracovnicí odboru životního prostředí. Musí být ovšem skvělý praktik a znalec.

Co z toho se v Neratovicích dodržuje? Existuje nezbytný dokument „Správa a údržba zeleně v Neratovicích – přírodě blízká údržba zeleně?“ Existuje plán výsadeb?  Proč se se stále ve městě používá karcinogenní a pro přírodu i lidi nebezpečný herbicid Roundup? Proč nejsou obyvatelé města pravidelně informováni o správnosti přírodě blízké údržbě zeleně? Proč redakce Listů odmítají zveřejnit osvětové ekologicky zaměřené články? Proč masivní ořezávání starších stromů připomíná spíš možnost zisků pro spřátelené arboristy? Každý strom v centru je vzácný!!!!

Anna Spěváčková
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:30.05. 20:50
Titulek:když i obyvatelé schvalují neustálé...
sekání zelených ploch. To je pak těžké...Už několik let se snažím přesvědčit odbor životního prostředí, aby nedovolil sekat zelené plochy tehdy, když zde kvetou různé byliny jako jsou jetel luční (červený), vojtěška a pod., ponechal je jako kvetoucí louku a sekal je až po odkvětu a vysemenění. Nejde to. Dokonce se řada obyvatel dožaduje trvalého sekání, protože se ve své nevědomosti domnívají, že pyl jetele a jiných hnmyzosnubných rostlin způsobuje alergii. je to zřejmě velmi rozšířená pověra, protože jsem to vyslechla z úst lidí už mnohokrát. Hledám odpověď na to, proč nejde nechat kvetoucí plochy a sekat je 2x - 3x do roka. Na počátku roku starostka podepíše s FCC harmonogram seče na celý rok (!) a odbor životního prostředí už údajně nemá šanci něco měnit. To je tedy neskutečné! Město není schopné uhájit prostředí vhodné pro hmyz, aby nestrádal nedostatkem potravy a měl se kde vyvíjet. Současně by tím podpořil i dostatek potravy pro ptáky, kteří valem ubývají. Ne, nejde to. Byl ponechán jen pruh podél silnice za trojkou školou (nevím, jestli to mohu považovat za vítězství), zbytek nemilosrdně vysekán, stejně plochy vedle trojky školy, plné kvetoucího jetele. Město dalo do rukou soukromé firmy pravomoc rozhodovat o životním prostředí města a jeho obyvatel. K čemu tedy máme samosprávu? Na co ji volíme, když se staví hluchou a slepou k ničení životního prostředí města? Na co máme radnici plnou úředníků, když někteří rozhodují o všem a jiní jen o tom, co jim někdo shora dovolí? Kam jsme to dospěli? Už nezáleží na tom, co je dobré pro naše lidi a přírodu, ale co je dobré pro cizí společnosti a developery. Co sklízejí naši volení zástupci za svou nesmírnou ochotu vyhovět soukromým firmám a nadnárodním korporacím?
Jméno:Anonym
Datum:30.05. 22:19
Titulek:chápu
Je to bordel. Cílem je udělat z údržby města nepřehledný mišmaš, poté se lehce ztratí všechny režijní a nákladové výdaje.
Jméno:Karel
Datum:01.06. 08:35
Titulek:udělat??!
On už z toho ten moloch je- hned po Polabské,která přebírala prostory a služby Technických služeb.S tím rozdílem že kvality a průhlednost tehda a nyní jsou tak trošku někde jinde.A budou expandovat díky tomoto ovcoidně-soc-pštrosímu klimatu zde v Nera.Lidi remcají,nadávají,bojí se vystoupit a vlastního názoru,věří a doufají ,že vše vyřeší jen p.Spěváčková,které ve finále stejnak umyjí jen zadek a vše na ní svalí.A dobře jim tak,kdo chce kam....!!