Zahrádkáři, nenechte se opít rohlíkem!

Nevěřte slibům, že vaše zahrádky budou zachovány. V Neratovicích máme dvě plochy, na kterých hospodaří zahrádkáři. Jedna je za Kojetickým potokem, druhá na Výsluní.

Za Kojetickým potokem vlastní pozemky město a soukromníci. VŠECHNY pozemky jsou podle nového územního plánu určeny k výstavbě rodinných domků BI. Pokud nynější nebo po volbách noví zastupitelé  územní plán schválí, bude jen otázkou času, kdy se na nich začne stavět. Soukromí majitelé pozemků, na nichž jsou některé zahrádky umístěny, určitě využijí možnosti dané územním plánem a buď své pozemky prodají nebo začnou stavět sami. V tom okamžiku zahrádkáři skončí.

Ani od zastupitelů nelze očekávat, že by byli vůči svým občanům lidumilnější než soukromí majitelé. Kdyby tomu tak bylo, mohli v novém územním plánu rovnou zahrádky legalizovat, čili označit jako zahrádkářské osady RZ, ale neudělali to. Většina se dere k moci proto, aby si vylepšila své finanční postavení, ať už jakýmkoli způsobem. Na sto procent lze počítat s tím, že město bude chtít doplnit městskou pokladnu a nabídne své (tedy naše) městské pozemky k prodeji soukromým osobám nebo investorům. V tom okamžiku noví majitelé ukončí činnost zahrádkářů. Zatímco o zahrádky se starají na vlastní náklady zahrádkáři a městu ještě platí nájemné, po prodeji místo deseti obdělávaných parcel zahrádkářů vznikne jedna s mizerným trávníkem, thujemi, bazénem, trampolínou a zeleným hadrem na plotě. To bude konec zahrádkaření za Kojetickým potokem.

Osud zahrádkářské kolonie na Výsluní se bude vyvíjet složitěji. Cíp plochy směrem k sídlišti by měl zůstat využit jako zahrádkářská osada RZ. Otázka je, jak budou zahrádky postiženy výstavbou komunikace tvořící obchvat kolem nových domů, kolik jich vlastně zůstane a kolik „padne za oběť“všem možným úpravám. Další otázkou je, zda zahrádkáři budou ochotni i nadále hospodařit na plácku z jedné strany obklopeném frekventovanou silnicí a z druhé strany činžáky.

Za novou komunikací vedoucí přes Batelkovo parkoviště (takže parkování tam BUDE postiženo, paní starostko) je plánovaná krajinná plocha NK. Podle návrhu je to plocha, kde „hlavní využití mají být stromové, keřové a bylinné porosty přírodního charakteru s funkcí zvýšené ekologické stability a biologické diverzity krajiny, pro zajištění protierozní ochrany a krajinnou kompozici.“ Pro většinu je to věta příliš složitá a komplikovaná a lze ji vykládat různě. Třeba už ta krajinná kompozice může být záludná. Ministerstvo pro místní rozvoj v dokumentu „Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech“ uvádí, že „krajinná kompozice je kompozice přírodních prvků a architektonických prvků, včetně prvků drobné architektury, ovlivňujících prostředí volné krajiny (například strom s kapličkou, altánek u jezírka, skupina velkých kamenů s lavičkou)“. Všimněte si pojmu: „volná krajina“. Zahrádky přece NEJSOU volná krajina. Jsou oplocené, zatímco krajinná plocha je vlastně veřejná.

Hlavním argumentem pro přeměnu zahrádkářské kolonie na skutečnou volnou krajinnou plochu bude tedy její UZAVŘENOST. Zahrádkáři budou vyzváni, aby odstranili ploty, aby zprůchodnili oblast pro pěší a cyklisty. Jistě se najde nějaký funkcionář, který to bude vysvětlovat tím, že chce umožnit i ostatním obyvatelům přístup do zeleně, jenže znechucení zahrádkáři se přestanou o své zahrádky řádně starat, pozemky budou postupně přeměněny na jakousi zelenou plochu. To však může být pouze přechodné stadium. Existují oprávněné obavy, že plochy veřejné zeleně, o které se město nebude příliš starat, se změní na zanedbanou problematickou lokalitu (důkazem je spustlá plocha s „náhradní výsadbou“ za Lidl směrem k Dubínku), zanedlouho poté si občané začnou stěžovat, že se zde shromažďují bezdomovci, že je území zdevastováno a že v něm není bezpečno a město za halasného potlesku loajálních občanů schválí změnu plochy na stavební pozemky. A to bude konec další zahrádkářské kolonie.

Věříte, že tomu tak nebude? Věříte slibům lidí, kteří již mnohokrát lhali? Proč ne. I to je jedna z možností.

Anna Spěváčková
Jméno:njn,
Datum:15.05. 19:06
Titulek: ale blahoslavení
Chudí duchem tvrdí,že Hmyzu zdar má ve všem pravdu.Mno není to k nas..ní??! Či pláči...atd???
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:15.05. 20:59
Titulek:ano...
Včera na mě volala jedna z žen, jejíž IQ je rovno mírnému vánku, že zahrádky zrušeny nebudou, neboť to paní starostka prohlásila. Hm, zajímavé je, že ona žena žádnou zahrádku nemá, neboť ji před třemi lety prodala. Takže její angažovanost je pro mě záhadou. Asi je to jen otázka víry. Nebo spíš fanatizmu?
Jméno:hm
Datum:16.05. 17:30
Titulek:těchto tu roste
Jak hub po dešti.Ovce+polovzdělanci s IQ šumící trávy nebo trávou opojeni.
Jméno:Ja <Zahradky>
Datum:17.05. 16:00
Titulek:Zahradkari
Už jste si někdo všiml to,s promínutim,bordelu co zahrádkáři produkují ze zahrádek v ulici U Závor?
Je to tam zavezene až do poloviny pole.
To vám nevadí paní Spevackova? Běžte se tam podívat a projděte si to hezky za ploty zahrádek.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:17.05. 21:39
Titulek:Víte, co zpívá Kryl v neznámém vojínovi?
Tak asi tak. Pane, to je hop, Spěváčková, udělej Spěváčková, vezmi berlu a běž se podívat, Spěváčková, koukej si jít stěžovat na radnici...pak tě kde kdo očerní, ale jen to za nás udělej...No a co kdybyste vy sám došel na správu majetku a tam tak dlouho otravoval, až by zahrádkářům dali k zahrádkám k dispozici kontejner na bioodpad, který tam měl být už dávno. Mimochodem, pokud je to jen to, co zahrádkáři vyprodukují - tedy biomasa, pak dát ji na pole je moudré, pan nájemce by jim měl ruce líbat, protože vylepšují půdu organickým hnojivem, které se zaorá. Ta polovina pole je z vaší strany samozřejmě nadsázka, jak předpokládám. Víte, co je nadsázka?
Jméno: jáčko
Datum:18.05. 19:26
Titulek:bude asi
stejného mdlého ducha s IQ všumící trávy jako zmiňovaná zahrádkářka.To se máme:D
Jméno:Nikita
Datum:18.05. 21:07
Titulek:nájemce
To je ten devil Veselý, který uoral další kus pozemku i s ořešáky?
Jméno:Vašek
Datum:20.05. 11:20
Titulek:územní plán
Mám to chápat tak, že až si město vzpomene, že chce prodat své pozemky za potokem, na kterých jsou zahrádky, může je okamžitě prodat a noví majitelé zahrádkáře vyženou? Na Výsluní může požádat zahrádkáře, aby zprůchodnili osadu, pak jim tam návštěvníci začnou krást a ničit boudy? Jo, je to tak?
Jméno:dborník
Datum:21.05. 13:55
Titulek:územní plán
Ano.