Až mi seberou zahrádku, umřu

Ne, to jsem neřekla já, řekl to údajně jeden starý pán, snad nájemce zahrádek z Výsluní nebo za Billou. Zatímco městské zahradničení se rozvíjí v mnoha městech, v Neratovicích je vedení města připraveno zahrádky zlikvidovat.

Já vím, paní starostka tvrdí něco jiného, ale to víte, v politice se slovům nedá věřit, musíte věřit jenom faktům. A fakta hovoří jasně. Pokud bude schválen územní plán v této podobě, v jaké byl navržen, bude vše, co v něm je naplánováno, považováno za zákon, který se musí dodržet.

 Takže začneme zahrádkami za Penny a Billou. Velká část pozemků pronajímaná zahrádkářům je v majetku města, část vlastní soukromníci.

Všechny plochy jsou podle návrhu územního plánu určeny na individuální zástavbu, tedy rodinné domky. To je fakt, žádný výmysl, stačí se podívat na výkres územního plánu; je na webu města, ale nelze jej vždy otevřít, na neratovinách jsou výřezy výkresů v článku: „Co přináší nový návrh územního plánu města Neratovice? Stručný přehled“ a na neratkách je v článku „POZOR – nový územní plán“ návrh - zachycena část pozemků.

Jedním z argumentů vedení města je, že podle původního územního plánu je stejně tato část města určena na výstavbu budov pro školství a zdravotnictví a nájemci museli počítat s tím, že o zahrádky stejně přijdou. Ano, ale to BYL územní plán vytvořený v roce 1998 a od té doby se pohled na krajinu a města změnil. Především se změnilo klima. Otepluje se, jsou čím dál větší sucha, naše země je závislá jen na srážkách. Ubývá orná půda, ale co si nevypěstujeme, nebudeme mít, nic nedovezeme, protože sucha postihnou i velká území světadílů. Proto je nutné chránit ornou půdu, zadržovat dešťovou vodu,  vytvářet mokřady, rybníky, remízky a meze, nezastavovat volnou krajinu a PODPOROVAT MĚSTSKÉ ZAHRADNIČENÍ. Protože vždycky byli nejvíce hladem a nedostatkem postiženi městští obyvatelé. Staří obyvatelé měst si to ještě pamatují z války. Sídliště jsou vůbec nejzranitelnější. Proto by měla města svým obyvatelům sídlišť umožnit provozovat zahradničení v co největší míře, aby si mohli vypěstovat co nejvíce potravin. Pro staré lidi a rodiny s dětmi je to navíc velmi potřebná aktivní činnost.

Výhoda je, že velká část pozemků za Kojetickým potokem patří městu, a to by nemělo mít problém zahrádky legalizovat, čili v územním plánu označit jako zahrádkářskou kolonii a tím by nemohly být zahrádky zrušeny. Jenže co udělalo město? Určilo je k výstavbě rodinných domků. To je svinstvo nejvyššího kalibru. Město podrazilo vlastní obyvatele. V čele se starostkou, která by se měla STARAT o své lidi. Vždyť zahrádky mají převážně starší lidé, pro které je pobyt na zahrádce jejich jedinou radostí. Až ji nebudou mít, umřou žalem mezi čtyřmi stěnami v paneláku. To je řečí o aktivním stáří. Jaké aktivity tady mohou staří lidé provozovat? Cvičit si paměť a chodit do kina na prasečinky.

Vy, páni zastupitelé budete také staří. Vy ovšem máte, tedy skoro všichni, své domky a zahrady, jak by vám asi bylo, kdyby vám je chtěl někdo zlikvidovat?

Pak máme zahrádky na Výsluní. Něco patří městu, něco je soukromé. Přes zahrádky má vést silnice  na Batelkovo parkoviště. Část zahrádek bude silnicí zničena. Legální budou jen ty, které jsou na okraji kolonie směrem k sídlišti. Zbytek je označen jako plocha krajinná. Ne jako zahrádkářská osada. To znamená, že kdykoli mohou být zahrádkáři požádáni, aby zbourali chatky, odstranili ploty a jiná zařízení, aby tato plocha byla volně přístupná coby volná krajina?

Anna Spěváčková
Jméno:Stanislav Procházka <sprochazka@atlas.cz>
Datum:08.05. 16:33
Titulek:Vůdči "investorům"
se nic nenadělá. Pro obyčejné lidi už prostě volné pozemky k pronájmu nejsou. Je to důsledek ohromné globalizace a ti investoři mají tu moc nám vše odebrat, zadupat a hlavně makejte! Jednou bude válka.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:11.05. 12:37
Titulek:E-mail na radnici
starosta@neratovice.cz, tomas.hrodek@neratovice.cz , jana.vaculova@neratovice.c z, adela.uhrova@neratovice.cz , tajemnik@neratovice.cz

důležitý podnět!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vážení,

na mnoha zelených plochách ve městě vyrostla řada kvetoucích bylin jako je jetel červený, vojtěška a pod. Tyto rostliny obohacují půdu dusíkem a rozrušují kořeny půdu. Bylo by vhodné ponechat při sekání ostrůvky těchto rostlin, nechat je odkvést a vysemenit. Není vůbec důvod je sekat, pyl jejich květů nezpůsobuje alergie!!!! Jedna obyvatelka paneláku naproti trojce škole vybojovala na Ukrajincích sekajících trávu dva ostrůvky kopretin!!!! Copak město nemůže ovlivnit, co bude na zelených plochách???? Asi ne....

Děkuji za odpověď, ačkoliv nedoufám ve zlepšení v Neratovicích.

S pozdravem Mgr. Anna Spěváčková
Jméno:Radka
Datum:11.05. 18:09
Titulek:sekani vseho,co jim prijde pod kosu
Ty kopretiny jsem tam vysadila kdysi ja. Pochazeji ze zahrady mého pradedy. Sekaci sekaji vse,co jim přijde pod kosu. Treba nerozeznaji květinu od travy. U nas pred domem posekali ruze a podzimní květiny, okopane, hlina byla prihrnuta. Je to smutne. Evidentně secou cokoliv.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:11.05. 22:34
Titulek:poplašná zpráva????
Starostka Mrzílková se pořád bojí nějakých údajných poplašných zpráv, vždyť je to směšné. Buď je zpráva pravdivá, a to si může snadno zjistit, nebo ne. Když jsou všechny zahrádky za Penny a Billou v návrhu nového územního plánu navrženy na využití na výstavbu rodinných domků, i ty na městských pozemcích, pak tam zahrádky být nemohou a je jen otázka času, kdy budou zrušeny. Není to žádná poplašná zpráva. Jestli to starostka tvrdí, pak vyhrožuje, a to vůbec není pěkné jednání od starostky města. Zahrádky Na Výsluní kromě malého cípu jsou navrženy na využití jako plochy krajinné; v územním plánu musí být uvedeno, které stavby a úpravy jsou v plochách zahrádek nepřípustné. Starostka na zasedání označila krajinnou plochu jako veřejnou, pak by tam ovšem žádné chatky a ploty být nesměly a zahrádky by byly ve skutečnosti zrušené. Očekávala jsem, že na zasedání vystoupí zaměstnankyně městského úřadu - odboru výstavby - územní plánování- a vysvětlí přítomným zahrádkářům, jak to s jejich zahrádkami bude a také jim vysvětlí, proč pořizovatel (město) nepovažoval za nutné plochu zahrádek legalizovat jako zahrádkové osady. Jenže nikdo z úředníků ani zastupitelů nereagoval, tvrzení starostky nevyvrátil ani nepotvrdil. Jako obvykle chybělo odborné posouzení problematiky a přítomným zahrádkářům zbyly jen oči pro pláč a další nejistota.
Jméno:Jana
Datum:12.05. 06:47
Titulek:myslím,že
Kdyby měla Hmyzu zdar křídla,musela by se samou hloupostí aj. vznášet jak ta holubička.Tohle už nemá obdoby a jentak ze dne na den se vše nedá dohromady.To bude práce na dlouhé roky zas a stát nás to bude nemalé peníze.Peníze nás všech.K úhradě z vlastní kapsy by to měla dostat!!Snad už jejímu řádění bude jednou konec.
Jméno:Jana
Datum:12.05. 13:09
Titulek:stromy nikdo nevrátí
Ty zbytečně pokácené a ořezané stromy nikdo nevrátí. Vždy už tady není kde si sednout do stínu. Buď tam nejsou stromy nebo lavičky.
Jméno:Karel
Datum:12.05. 19:10
Titulek:je to tak
a pak vyjedete po okolí za humna a vše je jinak,jak z pohádky či krásného snu.Starají se tam,naslouchají,pečují a informují.jenže to není realita zdejšku.
Jméno:Jiří
Datum:12.05. 11:33
Titulek:Je to marný, je to marný, je to marný...
Včera jsem potkal jednoho rádoby zedníka z Neratovic a on mi ten idiot tvrdil, jak jim zahrádky nezruší, protože to říkala starostka. Tak co od nich chcete. Tady máte jeden reprezentativní vzorek blba, kterému nevysvětlíte vůbec nic.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:12.05. 12:34
Titulek:marné, marné, marné....
Ano, nejen zedník. I pár důchodkyň. "Řekla to paní starostka, tak je to pravda". Něco podobného jsem slyšela na východním Slovensku před mnoha lety:"Veď to povedal pan farár..." Ten to měl aspoň potvrzené vyššími mocnostmi...A ještě další výrok: "Nepůjdu volit, jeden hlas nic nezmůže..."
Jméno:věra
Datum:12.05. 12:43
Titulek:neuvěřitelné
Mě stále fascinuje ta úžasná víra v neomylnost vrchnosti. Z nevzdělaného Přemysla oráče všemocný kníže. Z neznámé učitelky starostka. To tu snad přetrvává ještě z dob nevolnictví a roboty, ne?
Jméno:Honza
Datum:13.05. 06:23
Titulek:a jak říkal
Jan Werich-"kde blb,tam nebezpečno".Ale hlavně:není jim pomoci.
Jméno:Jakub
Datum:14.05. 10:54
Titulek:nebudou se rušit
Stále se snažíte přikrmovat kauzu zahrádky. Byli by jste rádi kdyby se rušily. Ale oni se rušit nebudou. Tak s čím zase přijdete tentokrát paní Spěváčková?
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:14.05. 14:02
Titulek:budoucnost zahrádek
Milý Jakube, zřejmě vám dělá potíže pochopit obsah sdělení, neboť já a další rozumní lidé se snažíme o to, aby zahrádky NEBYLY zrušeny. N-E-
-B-Y-L-Y. Chceme toho dosáhnout tím, že požadujeme, aby tato území byla označena v novém územním plánu jako RZ, čili zahrádkové osady. Ale město v čele se starostkou Mrzílkovou dělá vše proto, aby zrušeny BYLY. V novém územním plánu jsou totiž zahrádky za Kojetickým potokem určeny k výstavbě rodinných domků;jistě pochopíte, že tam, kde se budou stavět rodinné domky, NEMOHOU být zahrádky, že? Na Výsluní má být část plochy přeměněna na silnici, tam se ovšem špatně pěstují nějaké plodiny. Většina území by měla být volná VEŘEJNÁ (řekla starostka Mrzílková na zasedání) krajinná plocha - veřejnost bude těžko lézt přes ploty kolem zahrádek, nemyslíte? A bez plotů se těžko hospodaří...Starostka sice prohlásila, že záměrem města NENÍ zahrádky zrušit, ano, má pravdu. Za Kojetickým potokem je zruší ti, kdo pozemky vlastní nebo je od města koupí a budou chtít stavět rodinné domky. Za Výsluním stačí, že město může s velkou pravděpodobností vyzvat podle vzoru Prahy zahrádkáře, aby učinili zahrádky prostupné a umožnili ostatním obyvatelům vstup do zeleně, tj. zbourali ploty. To je jako zrušit zahrádky, že? Jen co si začne brousit zuby na území nějaký lačný developer. Vysvětluji podrobnosti v novém článku, který je přichystán ke zveřejnění. Co se týká námětů,jistě budu i nadále upozorňovat na to, kde se chystá nějaký brutální zásah do přírody, je jich tady k mání spousta. A co budete dělat pro lidi vy? Zaručíte lidem, že jim zahrádky zůstanou? A co když ne? Ponesete za své falešné zprávy odpovědnost? Těžko. Stačí, že se skrýváte za jakousi přezdívku.

Mimochodem, na podzim budou volby, starostka nemusí již být starostkou a nová garnitura v čele města může mít různé představy o svém působení. Musíte si uvědomit, že územní plán je zákon a tím se musí řídit všichni bez ohledu na politické strany.

P.S.: Správně česky je: "byli byste rádi". Nevím, jak jste na to přišel. To vám hned tak někdo neuvěří.

P.P.S.: Pozor, zast. Šanda neumístil na zahrádky informační plakáty!!!! Mluví, ale nejedná.