Silnice a parkoviště nás neochladí ani se jich nenajíme…

Krátkozrací a pošetilí jsou občané, co se radují z toho, že místo stromů budou parkoviště a místo pole hypermarket s megaparkovištěm.

Za minulé roky se aktivita radnice projevovala prakticky jen v jedné věci: rekonstruovaly se silnice jedna za druhou a k tomu chodníky, vlnité a zprohýbané; což je nešvar, který se projevuje z neznámých důvodů v posledních letech nejen v Neratovicích.

Přestože automobilů přibývá, při rekonstrukci ulic jakoby radnice zapomněla na parkovací místa. Při rekonstrukci relativně dobré Masaryčky padlo zbytečně šedesát lip, vznikly dva úzké cyklopruhy, do mrňavých jam bylo vysázeno dvacet košťat, pardon stromů, ale nikoho nenapadlo navrhnout parkovací místa, která tak naléhavě chybí ve městě. Podobná situace se odehrávala ve Vojtěšské ulici: opět dva cyklopruhy, z toho jeden drncavý, ale zase žádná parkovací místa.

Na problematicky provedené rekonstrukce dalších ulic upozornil i autor Studie dopravy v klidu ČVUT Doc. Ing. Petr Slabý, CSc.

„Např. ulice Na Výsluní mohla být zrekonstruována tak, aby se na ni šířkově vešel
parkovací pruh. Obdobně rozšíření kapacitního parkoviště P8 mezi ulicemi Dr. E. Beneše a
Na Skalkách nebylo navrženo tak, aby byl maximalizován počet parkovacích stání vůči ploše
parkoviště. Při jakémkoli novém návrhu šířkového uspořádání místních komunikací není
prakticky možné oddělit dopravu v pohybu od dopravy v klidu a je úkolem projektanta, aby na
tuto skutečnost upozornil a navrhl vhodné řešení, které povede k optimalizaci stávajícího
stavu v dané lokalitě.“

Jediné řešení město vidělo ve vybudování parkoviště  na poli s úrodnou půdou nejlepší kvality. Přitom jsme všichni svědky, jak nájemníci, kteří zde nemají trvalé bydliště a často vlastní dvě i tři auta, parkují na místních parkovištích a lidé, kteří zde trvale bydlí, nemohou se svým jediným autem zaparkovat. Pohromou jsou také  obrovské dodávky zabírající spoustu místa.

Co s tím? Většina lidí se domnívá, že by pomohly rezidenční karty. Rodina zde trvale bydlící by dostala jednu kartu zadarmo nebo za hubičku na jedno auto, za druhé a další auto by si pořádně připlatila. Rodina bez trvalého bydliště by si připlatila už za první auto, za další mnohem více.

Znalci tvrdí, že by pomohla výstavba parkovacích domů. Jeden mohl stát na místě bývalé tržnice, kdyby ji ovšem město neuváženě neprodalo. Další by mohl vyrůst na místě Batelkova soukromého parkoviště.

Jenže ani jednu z těchto variant zřejmě město nehodlá použít. Kdo ví kde se zhlédlo v systému malých parkovišť hned vedle domů. Taková varianta by se možná mohla uplatnit na vznikajícím sídlišti, kdy ještě není zasazená zeleň, ale na sídlišti starém desítky let je to nesmysl. Všude už rostou stromy a keře, vybrané plácky jsou plné zeleně. A na nich město hodlá podle návrhu nového územního plánu vybudovat parkoviště.

Popis míst, kde by měla být nová parkoviště místo zeleně jsem si dovolila kvůli pozdní hodině vypůjčit z Neratovin.

1) Na náměstí Republiky to je celá část náměstí naproti plaveckého bazénu podél železniční trati, výrazná část pozemku mezi Komerční bankou, plotem stadionu a třemi věžáky, dále pak podél plotu stadionu až za tři věžáky.

2) Nad vedlejší ulicí nad železářstvím z ulice 28. října je zakresleno poměrně velké parkoviště místo zeleně mezi domem a silnicí k Účku.
3) V ulici Čtvercová návrh počítá s dvěma parkovišti v těsné blízkosti domů nejbližších 2. základní škole, kde je v současné době zeleň.

4) Poměrně velké parkoviště má vzniknout v oblasti současného parku mezi stanovištěm záchranné služby a bývalou školkou Urxova téměř až k restauraci Mexikáno a končí někde v prostoru současného pískoviště.

5) Parkoviště podél Benešovy ulice je v návrhu protaženo až k poutnímu místu Miluji.

6) Na Výsluní mezi blokem 1056 -1064 a večerkou U Honzíka se rozšiřuje parkoviště o celou plochu vedle psího hřiště.

7) Na Výsluní se parkoviště mezi bloky 1146-1154 a 1056-1064 rozšiřuje až téměř k domům, tedy na místa, kde dnes stojí z jedné strany vzrostlé kaštany, z druhé sakury.

8) V návrhu je naznačena také propojka mezi ulicí Na Výsluní a městským pozemkem vedle zahrádek, kam radnice plánovala umístit odstavnou plochu. (Opravdu se plánů na odstavnou plochu nezřekla?)

Padnou desítky stromů jen kvůli parkování. Mnozí se radují: konečně zaparkují. Ve své pošetilosti si neuvědomují, že na to doplatíme my všichni. 

Čím dál víc se otepluje a jedině stromy nás mohou ochladit v rozpálené betonovo-asfaltové poušti, vykácet je kvůli parkovištím je doslova zločin. Bohužel, zkušenosti z jiných měst jsou neúprosné: i když se postaví další parkoviště, brzy není opět kde parkovat. Jediná cesta jsou rezidenční karty pro občany města.

Tak jak mají zmizet stromy ze sídliště, tak má zmizet úrodná půda včetně polí kolem města. Podle nového územního plánu má být zastaveno 74 ha nejúrodnější půdy první a druhé kvality. Pokud budou vybudovány dopravní koridory obkružující město, ztráta půdy bude činit 135 ha!

Bohužel, půda je naše bohatství, záruka, že jednoho dne, až bude hodně zle, si budeme moci vypěstovat potraviny, které nám nikdo ze zahraničí neprodá, nebo za takové peníze, že na ně nebudeme mít.

Anna Spěváčková
Jméno:Memento
Datum:27.04. 19:32
Titulek:Pamatujte
Města se staví a jsou tu pro lidi, ne pro auta!!!!
Jméno:Milan
Datum:30.04. 13:20
Titulek:?
Takže ani pro kola, natožpak třeba pro pejsky...
Jméno:Jan
Datum:28.04. 08:02
Titulek:ano,je to tak..
Ale kolik těch lidí si to uvědomí a kdy??Až bude pozdě??!!Přeci není vše jen o byznyse a penězích.Jsou hodnoty vyšší a lidštější.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:28.04. 09:38
Titulek:je to zlé.....
Možná si to neuvědomí nikdy. Nespojují příčiny s následky. Alergie jejich dítěte je pro ně stejně nepochopitelná, jako tatínkova rakovina. Chtějí všechno a hned, mají tři auta a město je povinné jim vytvořit parkovací místa. Mr.ílková a spol. na to slyší, potřebuje voliče a právě tento okruh osob ji bude volit. Sice hlásá, že už kandidovat nebude, ale to jsou jen takové jitřní vánky. Moc a peníze jsou jako drogy. Nikdy jich není moc a nikdy se jich dobrovolně nevzdá. Proto nový územní plán zastavuje vše, co se dá. Teď už dává starostka nepokrytě najevo, že nezná bratra, jak se říká. Je smůla, že město má nestandardní styky s krajem, je smůla, že naši zastupitelé se řídí podle hesla: Košile je bližší než kabát. Pak zbývá jedině žaloba, ale to jsou peníze; zatímco město má své právníky, nejen na úřadě, ale i externí.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:28.04. 09:44
Titulek:Město záměrně občany neinformovalo....
Pořizovatel ÚP město Neratovice nezajistil občanům vzor připomínek. Informace o jejich obsahu se v různých médiích výrazně liší.

- Na webu města Neratovice bylo uvedeno, že připomínka musí obsahovat identifikační údaje: jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, případně další údaje - e-mail, telefon; připomínka; pozemky, kterých se týká; důvod připomínky, vlastnické či jiné právo k pozemkům.

Chybí vysvětlení, jaké údaje musí pisatel připomínky uvést o pozemcích: musí být parcelní číslo a katastrální území nebo stačí popis či vymezení území dotčeného připomínkou? Stačí jen názvy ulic nebo jiné údaje umožňující jednoznačnou a nezpochybnitelnou lokalizaci území, dotčeného připomínkou? Musí občan uvést, jak je dotčen návrhem územního plánu? Občané, kteří nemají zkušenosti s územním plánem, jsou zmateni a možná jim bude chybět důležitý údaj jen kvůli tomu, že město jim řádně neporadilo.

Na oficiálním facebooku města Neratovice nejsou žádné informace o návrhu nového územního plánu, pouze harmonogram tvorby a projednání ÚP.

V Listech města Neratovice nejsou žádné podrobnosti o obsahu připomínky. Je zde pouze datum, do kdy musí být připomínka doručena, ale komu, není napsáno. Jen pořizovateli. Vědí občané, že pořizovatel je město Neratovice, odbor výstavby? Vzhledem k tomu, že mnoho občanů nemá jiný zdroj informací než Listy (nemá počítač, neumí s ním pracovat), považuji tento nedostatek za velmi závažný a domnívám se, že nedostatečná informovanost určité části občanů může vést k zrušení územního plánu.

Nikde jinde nebyly informace o návrhu Územního plánu zveřejněny.
Jméno:Tom
Datum:29.04. 16:30
Titulek:jak to teď bude
Vy to budete vědět paní Spěváčková. Jak to teď bude? Musí město všechny připomínky zanést do územního plánu a udělat požadované změny co požadovali občané ( i když k danému území jich přišlo málo a nebo třeba jen jedna) a nebo je může vzít pouze na vědomí. A kdo územní plán pak bude schvalovat?
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:29.04. 21:29
Titulek:určitě odpovím
Omlouvám se, ale odpovím až na 1. máje, teď to bohužel nezvládám. Pokud se týká počtu připomínek, počítejte s tím, že nás budou balamutit, jak je nás málo.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:02.05. 14:17
Titulek:odpověď na otázky
Tome, omlouvám se, ale v tomto týdnu nemám dost času odpovědět na Vaše otázky, moc se omlouvám. Ozvu se po neděli. Správně by mělo město, v tomto případě odbor výstavby, informovat občany o dalším postupu, jenže...nebyli ochotni vyvěsit ani hlavní výkres, aby byl k dispozici veřejnosti i s vysvětlením. Kdyby paní starostka chtěla, šlo by to. Ale jak je vidět, nechce. A na takové povídačky, jak vše organizuje a zařizuje vybraná firma, a město může jen přihlížet, už neskočíme.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:29.04. 21:41
Titulek:to snad není možné....
Tak jsem se včera dozvěděla, že na radnici starostka prohlašuje, že já a ještě jeden pán (kdo to asi je?) ji přivedeme do hrobu. A já si vždycky myslela, že člověk ve veřejné funkci musí snést kritiku a to ještě vyšší dávku než normální tvor, a když ji nesnese, tak si to má předem rozmyslet a nekandidovat nebo se funkce vzdát. Od toho tady jsme my, občané, abychom kontrolovali, jak si vedou naši zastupitelé a zda nedělají věci, které nám škodí. A máme právo to veřejně říci či napsat.
Jméno:Honza
Datum:30.04. 20:35
Titulek:mno chudák
Hmyzu zdar,zamačkávám slzu..Mno není příjemné když někdo někomu kouká do karet a zná jeho fígle a hru.Jestlipak si takto stěžoval pan Čermák??Ti starší mohou porovnat a hodnotit.Její sebelítost není určitě na místě a jsem rád za nerátky.cz,kde se dozvím i něco o vrchnosti.Dnes držím květnové vydání LN a jsem opět v rozpacích.Té sebechvály a blahořečení!kritiku by mi tam jistě neotiskli.
Jméno:Petr
Datum:30.04. 14:12
Titulek:rezidencni karty
Ja nechci byt hnusny, ale rezidencni karty v Praze nevyresili zhola nic (mimo plneni mestske kasy a kapes odtahovek). T.j. v ulicich, kde neslo zparkovat nejde zaparkovat ani dnes a penize vybrane za RK jsou... proste nejsou.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:07.05. 10:14
Titulek:rezidenční karty
Ale tady by nám, trvale bydlícím ve městě, pomohly zaparkovat na vybraných parkovištích u domů, kde bydlíme, kde parkují rozměrné dodávky a auta nájemníků, kteří zde nemají trvalé bydliště a vlastní i několik aut. Nájemníci a soukromníci si mohou zaplatit parkování u Batelky nebo si zajet ke Spolaně.
Jméno:Pavel
Datum:07.05. 13:42
Titulek:copak zásobování
U nás parkují i dávno nepojízdná auta. Aktuálně tedy koukám z okna na "jen" jedno, ale bývaly tu i dvě apod.