Když to napsala paní starostka, je to pravda

Což mi tvrdila jedna zahrádkářka. Prý nebude podepisovat žádné petice, protože paní starostka, na rozdíl od „nějaké Spěváčkové“, má pravdu.

Tak se podívejme na to co, napsala paní starostka na web města. Už jen to, že ona si může napsat na web města co chce, svědčí o nerovnosti mezi radnicí a občany. Chtěla bych vidět, jak by byl příspěvek občana zveřejněn na webu města.

Starostka Mrzílková na webu napsala (v závorce vysvětlivka, jak si musíme tento výrok vyložit):

Vážení uživatelé zahrádek a placeného parkoviště u Tesca,

v souvislosti s přípravou nového územního plánu jsou některými občany (nějaká Spěváčková a spol.) šířeny dezinformace (desinformace = opak toho, co hlásáme my, vedení města, desinformace jsou všechny informace našich oponentů) o záměru vedení města (toto vedení města zatím nemá žádný záměr zrušit zahrádky, ale jakmile bude po volbách, klidně může rozprodat městské pozemky za Penny a za Billou soukromníkům, a pak se zde mohou okamžitě stavět rodinné domky, protože v územním plánu jsou všechny pozemky určeny k individuálnímu bydlení a zahrádky budou zlikvidovány) ale  zrušit zahrádky za Penny marketem a u Tesca a placené parkoviště vedle Tesca (chci vidět, jak budou auta parkovat na silnici, která má procházet parkovištěm vedle Tesca). Není to pravda, nájemní vztah (nájemní vztah je jen kus papíru) na tyto pozemky ze strany města trvá (zatím) a město nemá záměr (dnes nemá záměr, co bude v budoucnosti vás ovčané nemusí zajímat, musí lidi nějak uchlácholit) je vypovědět. V případě jiných vlastníků je na jejich rozhodnutí, jak se svým majetkem naloží.
Pozemky pod zahrádkami za Penny marketem jsou dle současného územního plánu částečně zastavitelné. V návrhu nového plánu se plochy zeleně rozšiřují o pruh podél potoka ( i kvůli tomu pruhu bude část zahrádek zlikvidována). Původní využití SS (školství, zdravotnictví, sociální služby) bylo soukromými vlastníky pozemků navrženo změnit na výstavbu RD. (Ale větší část pozemků je ve vlastnictví města a to mohlo navrhnout změnu na zahrádkářskou osadu RZ, ale neudělalo to. Proč? Proč poškodí svoje vlastní občany? Čeho se dočkali lidé, kteří zde roky žijí a bezplatně zvelebují město? Dokonce za to platí hříšné peníze.)To znamená, že v novém ÚP zůstává zachován z hlediska zastavitelnosti prakticky stávající stav (Proč? Je jiná doba než před mnoha lety, lidé chtějí pěstovat zdravou zeleninu a ovoce. Město by mělo podporovat soběstačnost obyvatel.).
Zahrádky za Tescem jsou v novém plánu navrženy oproti současnému stavu jako nezastavitelné – mění se ze současné mimolesní zeleně na plochy krajinné - v zadní části (krajinná plocha nejsou zahrádky)  a ze současné zastavitelné plochy NK (nerušící komerce) na RZ - zahrádkové osady při možnosti zachování stávajících zahrádek (to je minimum zahrádek, aby se neřeklo, že se ruší úplně všechno)..
Pozemky pod parkovištěm vedle Tesca jsou dle stávajícího plánu určeny k parkování a v návrhu zůstává toto využití zachováno. Zůstává zachován také stávající návrh vedení propojky z ul. 28. října na silnici do Kojetic.
Mgr. Lenka Mrzílková, starostka (když vyhraji volby, uděláme si stejně, co chceme my na radnici, a když ne, jistě bude zvolený někdo z našich řad a pak se stejně nic nezmění.)

Anna Spěváčková
Jméno:Kamil
Datum:22.04. 12:11
Titulek:město má smůlu
Naše město má smůlu, že musí neustále bojovat s několika starými občankami, teda hlavně s jednou, které se pořád proti všemu odvolávají a brzdí rozvoj města. Město čeká skvělá budoucnost, ale musí se stavět a musí se stále rozvíjet. To bohužel už tito občanky vzhledem ke svému stáří nechápou a už nikdy nepochopí. Bohužel. Až zanikne jejich spolek, tak bude mít město co dohánět.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:22.04. 12:55
Titulek:město má smůlu
Naše město má smůlu, že se zde vyskytují fanatičtí, většinou nevzdělaní a naivní jedinci, bez ohledu na stáří, kteří zaspali dobu, a i nadále chtějí prosazovat nepřetržitý růst, ovládnutí přírody člověkem a víru ve skvělou budoucnost. Pořád sní o tom, jak člověk zvítězí nad přírodou, že bude mít na vše vliv. Že bude neomezeným pánem, který bude rozhodovat o podobě světa. Nechápou, že to, co platilo před lety, už dávno neplatí. Nechápou, že, pokud chceme přežít, musíme začít chránit přírodu, ornou půdu, zeleň, udržet vodu v krajině, vrátit krajině někdejší ráz, přestat bezhlavě využívat zdroje (pokud stavět, tak uvážlivě a promyšleně), být potravinově soběstační, skromní, moudří a předat potomkům zemi v lepším stavu, než jsme ji převzali po lidech, jako jste vy. Lituji vás, Kamile, protože pro vás bude stáří znamenat hrozný šok. Předpokládám, že uděláte vše pro to, abyste se jej nedožil. Lituji vaše rodiče, pokud jsou staří; nedovedu si představit, jak se k nim chováte.
Jméno:mno
Datum:24.04. 14:02
Titulek:staří
občané zastavili údržbu a rozvoj městského majetku? Volnočasové využití letních a zimních sportů a kultury v použitelných prostorách? tak..no tak
Jméno:Kamil
Datum:22.04. 16:10
Titulek:je mdlý duchem
Zaujatost vůči starším a té "hlavní"občance vypovídá o mnohém.Mno ne každý z nás se můžeme líbit všem.Smutné je,že je rozkol mezi tím co radnice povídá,hlásá a koná a tím,co ona paní píše a povídá.Lži??!!Asi těžko.Vše dokládá příklady,fakty,termíny a dalším.Nespílá o sobě v superlativech tak jako tomu bývá v LN.Čím to bude??když si člověk dá dohromady její 1+1 má většinou pravdu.K tomu stačí dívat se kolem sebe a naslouchat,srovnávat si v hlavě..A dalo by se pokračovat..Srovnávat práci a přístup,zásluhy předešlých .Hmyzu zdar však nikdo nedohoní.a nemyslím,že je tomu konec,spíše naopak..
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:22.04. 21:45
Titulek:chybička se vloudila.
Správně má být: Tak se podívejme na to, co napsala paní starostka na web města.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:23.04. 11:22
Titulek:Připomínky, strhané letáky.
POZOR. Nepodepisujte petice, podávejte písemné připomínky do podatelny. Uveďte, s čím nesouhlasíte, co požadujete a proč. Čím více jednotlivých připomínek, tím lépe. Pozor na budování parkovišť u domů na sídlišti, nesouhlasíme s nimi, jsou to zelené plochy a rostou na nich stromy, které by byly pokáceny. Několik jich zobrazil P. Šanda na neratovinách. Je to další katastrofální záměr radnice!

Před několik minutami strhávala městská policie letáky na zahrádkách na Výsluní. Kdo jim dal pokyn, si můžete domyslet.
Jméno:Hana
Datum:23.04. 18:17
Titulek:vždyť jo
Někteří jsou jak ovce,plně oddáni a pochlební tezím a žvástům Hmyzu zdar.Sami si jednou namelou ústa a jak se říká:komu není rady,tomu není pomoci..
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:24.04. 13:28
Titulek:na fejsbůku
čili žvanírně pro mě pár jedinců nemá dobrého slova, ačkoliv jsem se vydala informovat zahrádkáře Na Výsluní, že většina jejich zahrádek mlže být kdykoliv zlikvidovaná, ať už kvůli silnici nebo krajinné plochy, pokud se pořizovatel ÚP rozhodne. Pokud nebude v ÚP celá plocha využita jako RZ, pak budou zahrádkáři žít v nejistotě, kdy jim město nařídí uvést pozemky do původního stavu, zbourat chatky, zasypat sklepy, to není žádná poplašná zpráva, to je jenom předpověď, co se může stát (aby mi zase někdo nevyhrožoval trestním oznámením, jak je tady zvykem).Totéž za Penny a Billou, pokud zahrádkáři nedosáhnou toho, že tam bude RZ a ne BI (individuální výstavba), mohou se klepat strachy, že přijdou o své zahrádky, ať si starostka vysvětluje co chce, jak chce. Žádná petice, ale jednotlivé připomínky, co nejvíc. "Ale to už tady bylo kolikrát, že se budou zahrádky rušit, tak nestrašte...". řekla mi jedna dáma. Ano bylo, a zase může být, tentokrát definitivně. Město bude potřebovat peníze nebo pozemky na stavbu pro své známé a kámoše a začne prodávat, kromě toho dnes je jiná situace. Města i vláda začíná pohlížet na zahrádkářské osady jako na důležité plochy zeleně v krajině, kde se aktivně vyžívají staří, mladí. A teď se milí fejsbukáři ptám: Proč mají mít podporu sportovci, kterým město na dotacích vyčlenilo půl milionu? Proč TJ Neratovice, zastoupená Ivanem Šenkýřem, které patří velmi lukrativní ubytovna na Kojetické a hala v ul. kpt. Jaroše, má pronajatý i majetek města - chatu a pozemek Studenov, dostala jako dotaci 2, 100 000.- Kč????(Rozpočet 2017). Já si myslím, že je to slušná částka.

Jenom nechápu, proč jedna skupina lidí je městem podporovaná a dostává na svou činnost fůru peněz a jiná skupina je doslova pronásledovaná, nejenže nedostane nic, ale ještě jim chce město zlikvidovat zdroj jejich činnosti. No, není to tak? Je rozdíl, když se někdo prohání na jachtě a jiný se rýpe v zemi a pěstuje zeleninu? Oba mají radost ze své činnosti, ale jen jeden má podporu města, ačkoliv ten dotyčný s jachtou nijak město nezvelebuje, zatímco ten druhý ano.

Jméno:Míša
Datum:25.04. 18:18
Titulek:kdyby se jachtařka
Držela svého kopyta a učila tělocvik na SOŠ,byla by aspoň užitečná.Čermák byl bůh
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:25.04. 22:09
Titulek:Milá MIlko,
Vrať se raději na žvanírnu zvanou fejsbůk. Tam můžeš uplatnit svou inteligenci....
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:26.04. 13:06
Titulek:zahrádky - odpověď určená Pavlovi
Pavle, asi nevíte, co znamená Územní plán. Je to plán využití území, bude platit dlouhá léta a je to doslova zákon. Co je v něm, může být uskutečněno, kdykoliv. Lze také změnit určité části, to ale musí odhlasovat zastupitelstvo. Rozumíte? Ne. Tak a teď ty zahrádky. Jsou dvoje: za Penny a Billou. Tam nový územní plán stanovuje výstavbu rodinných domků. Všude, na soukromých i městských pozemcích. Nyní jsou tam zahrádky, ale až zastupitelé schválí nový územní plán, mohou soukromníci nařídit, aby lidičky strhli boudičky, zbourali ploty a zmizeli do svých paneláků. Kupodivu to může udělat i město, kterému patří velká část pozemků. Město asi nebude stavět rodinné domky, ale svoje pozemky prodá: přátelům, kamošům, příbuzným nebo kdo dá víc. Může to udělat kdykoli, i když Mrzílková chlácholí zahrádkáře, že tento záměr nemají. Ne dnes. Ale co v budoucnosti? Nikdo neví. Chudáci zahrádkáři budou žít nejistotě, kdy skončí. Přitom město by mohlo v územním plánu místo BI stanovit ZR čili zahrádkové osady a zahrádkáři by věděli, že mohou dál zahrádkářit do aleluja. Totéž platí i pro zahrádky Na Výsluní, tak je naplánovaná krajinná plochy, Ono by možná šlo domluvit i se soukromníky, že by jim město jejich parcely vyměnilo a zahrádkáři by se nemuseli bát ani na soukromých parcelách. Jenže město to neudělalo. To znamená, že město jde zase proti vlastním občanům, bože, jako už poněkolikáte. Přístaviště, odstavná plocha, Třešňák, likvidace stromů, zbytečné ořezávání stromů, zubařská pohotovost, příšerné revitalizace sídliště...hnus a hnus. Vy asi nevíte, Pavle, o co se jedná, že, Nebo jste z okruhu starostky a musíte tady provokovat a špinit. Ale nebojte, ono se vám to vrátí...

Jenže zahrádkáři jsou občané města, nejsou to žádní cizáci, proč tedy Mrzílková a spol. ničí staré lidi, co žijí svou zahrádkou, proč nemá soucit s nimi...Copak život pro ni skončí jinak než náš? Nezestárne a vezme si své peníze do hrobu? Bude tu na věčnost?
Jméno:Nomen omen
Datum:29.04. 15:34
Titulek:Kdo jednou zalže, nedá se mu už věřit
Starostka lže. Řekla: "To znamená, že v novém ÚP zůstává zachován z hlediska zastavitelnosti prakticky stávající stav". Pozemky pod zahrádkami za Penny marketem jsou dle současného územního plánu částečně zastavitelné." Lež. Lež. Lež. Všechny pozemky i městské za Penny a Billou jsou navrženy na zástavbu rodinnými domky = individuální bydlení.

Pak řekla:" Pozemky pod parkovištěm vedle Tesca jsou dle stávajícího plánu určeny k parkování a v návrhu zůstává toto využití zachováno. Zůstává zachován také stávající návrh vedení propojky z ul. 28. října na silnici do Kojetic". Zase lež. Přes parkoviště je navržena silnice, na ní budou auta parkovat?, to určitě.