NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA NERATOVICE

Každý občan může uplatnit své připomínky. Po jeho schválení nebudete mít šanci něco změnit.

Městský úřad Neratovice, stavební odbor, jako úřad územního plánování a dle ustanovení stavebního zákona pořizovatel územního plánu (dále jen „ÚP“) informuje, že na základě schváleného zadání Zastupitelstvem města Neratovice dne 19. 12. 2016 byl vypracován návrh územního plánu. Zpracovatelem návrhu ÚP je firma HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o., jejíž nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější v rámci zadané veřejné zakázky malého rozsahu.
Pořizovatel v souladu se stavebním zákonem doručí návrh ÚP a vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území veřejnou vyhláškou. Dnem doručení je 15. den vyvěšení veřejné vyhlášky. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Návrh ÚP je vzhledem k jeho rozsahu zveřejněn na webových stránkách města Neratovice www.neratovice.cz. K nahlédnutí je v kanceláři stavebního odboru, č. dveří 401.

Anna Spěváčková
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:20.03. 20:36
Titulek:návrh územního plánu
Věnujte mi prosím, pozornost ještě jednou.
Poslední den na podání připomínek je 27. duben 2018.

Obyvatelé Výsluní, pozor na využití území za paneláky, můžeme zde očekávat to, proti čemu jsme bojovali. Odstavnou plochu čili parkoviště, silnici přímo za domy, masivní výstavbu vysokých budov a kdo ví co ještě. Uvědomte si, že do nového územního plánu bude radnice chtít zakomponovat vše, co potřebuje pro své blaho. Ještě jsem neměla čas se do návrhu podívat, ale zítra odpoledne v úředních hodinách do něj nahlédnu a zjistím, čeho bychom se měli obávat. Hlavně stavby ve veřejném zájmu a pod.

Kdo máte čas, prosím, hlavně stavaři, podívejte se a napište sem své postřehy. Spousta lidí ani nebude vědět, že se něco chystá, ne každý byl upozorněn na webové stránky města, kde je návrh umístěn.

To je vždy taková mlžárna ze strany radnice, když se jedná o něco důležitého!!! Proč nevyvěsí informační letáky na plakátovací plochy? Protože proto.
Jméno:Mila
Datum:21.03. 08:47
Titulek:Územní plán
Letmým náhledem do mapy to tam je - Z36 a Z38 (nevím, proč se o tom ale píše jako o Lobkovicích?!?). Tj. parkoviště a obytné plochy hned za domy na Výsluní, plus okolo silnice, která se bude napojovat mezi Tescem a úřadem práce (místo hlídaného parkoviště).
Jméno:Helena
Datum:23.03. 09:17
Titulek:územní plán
O Lobkovicích se tam píše proto, protože parcely 403/5 403/7 403/8 403/9 a 403/10 jsou v katastru Lobkovic. Sousední parcely 30/42 a 30/45 jsou již v KN Neratovice
Jméno:Mila
Datum:21.03. 08:52
Titulek:a ještě
Zajímavé je také:
"Je navrženo přímé dopravní propojení Neratovic a Mlékojed novou místní komunikací vedenou
paralelně s železničním mostem. Pro její umístění je určena plocha P23."

Z toho nevím, zda budou mít mlékojedští radost. Ale tak hlavně prochází skrz restauraci Terasa (River) a přes hospodu u Žebráka. Takže počítám, že tohle by byla hudba budoucnosti a majitelé restaurace si to nenechají líbit.
No ono se toho najde víc.
Jméno:Milan Staník
Datum:21.03. 20:56
Titulek:silniční most přes Labe
už je v tom plánu delší dobu. Stejně jako obchvat Byškovic (dokonce ve dvou variantách - jedna je ve čtyřpruhovém uspořádání). Dále je tam obchvat od Jiřic, který by procházel rozhraním lesů u vodárny (taky je to tam zakresleno delší dobu). A místo lávky z Mlékojed do Lobkovic už je snad "jen" přívoz. Dále několik parkovišť. Prohlédl jsem to jen na chvíli. Případně mě opravte.