Nepoužívejte RoundUp! Požadujte, aby jej město zakázalo!

Účinnou složkou RoundUpu, známého totálního herbicidu, i jiných postřiků, je látka glyfosát. Zabíjí volně žijící zvířata, zvláště včely a motýly, je podezřelá ze vzniku rakoviny a závažného poškození jater. Město Rotterdam jej zakázalo. Nic městu nebrání udělat to také.

Všimli jste si, jak pole kolem města zežloutla? Před pár týdny byla v těsné blízkosti města postříkána Roundupem s obsahem glyfosátu.  Zemědělci, kteří mají pole většinou pronajatá a je jim jedno, že půdu znehodnocují, si tím ulehčují práci. Používají jej při jarní přípravě na setí a hubení trav a plevelů v sadech a vinohradech v průběhu celé sezóny, tak i při “dosoušení” plodin před sklizní – zejména obilovin a řepky. Chtějí ušetřit na podzimní hluboké orbě a pro likvidaci podrostlých strnišť a to v celé zemi na stovkách tisíc hektarů orné půdy stříkají pole Roundupem. Tento totální herbicid se používá také v soukromých zahradách a veřejných prostorech, jako jsou parky, dětská hřiště, okolí silnic a železnic.

Varováním by měla být studie zkoumající zbytky glyfosátu v tělech zvířat žijících v zemědělské krajině. Nejvyšší obsahy byly zjištěny v moči zajíců, jehož populace hrozivě klesá. Tento poměrně dlouhověký obyvatel naší krajiny je vystaven přímému účinku glyfosátu (postřiky několikrát ročně), herbicidem je zasažena i jeho potrava. Nejvyšší koncentrace látky byla změřena  na Českomoravské vrchovině, následovala jižní Morava a Polabí.

V Neratovicích jsme vystaveni nejen postřikům ze zemědělství, ale i jedům z blízké chemičky Spolany, která do prostředí vypouští největší množství rakovinotvorných látek ze všech českých továren, ke znečištění přispívá i intenzivní automobilová doprava. Při testování, které provedlo před čtyřmi lety hnutí DUHA, byl odhalen obsah  glyfosátu v moči šesti Čechů z deseti.

V minulém týdnu na poli postříkaném herbicidem vypouštěly děti z blízké školy draky. Vesele se proháněly po žlutém postříkaném porostu. Byly šťastné, že místo školy mohou být v krásném podzimním dnu venku. Děti neušily, že byly vystaveny jedovaté látce, netušila to ani učitelka, která je v dobré víře vyvedla na čerstvý vzduch.

O něco později na poli před sídlištěm sekal srpem starý pán zelené rostliny, které odolaly náporu postřiku, jako krmení pro slepice. Ani on netušil, že spolu s vajíčky a masem jeho rodina do sebe dostane dávku jedu. Pokud vejce s úspěchem prodá jako domácí, nikoho z kupujících nenapadne, jakou „zdravou stavu“ naservíruje svým dětem.

Bylo zjištěno, že se látka šíří i vzduchem a dešťovými srážkami.

Je nutné okamžitě a navždy zakázat RoundUp. Jeho nadměrné používání totiž vedlo ke vzniku vysoce odolného „super plevele“, který již na postřik nereaguje a pokrývá miliony hektarů půdy. Jenže europoslanci schválili pouze nezávaznou rezoluci, ve které požadují úplný zákaz používání látky do konce roku 2022. A to je velmi daleko.

Anna Spěváčková
Jméno:Xy
Datum:23.11. 21:55
Titulek:Zabíjí nás nepozorovaně herbicid glyfosá
Zabíjí nás nepozorovaně herbicid glyfosát nebo genocida?

(...) Agentura pro výzkum rakoviny (IARC) při Světové zdravotnické organizaci, která má takovou výzkumnou kompetenci, klasifikovala v březnu 2015 glyfosát jako „pravděpodobný karcinogen“.

V říjnu 2015, před uplynutím lhůty pro vypršení licence, sepsalo 47 organizací (zabývajících se oblastí životního prostředí, zdraví a rakoviny) a několik vědců a lékařů otevřený dopis komisaři EU pro zdraví Vytenisovi Andriukaitisovi, v němž je Komise vyzvána, aby zakázala glyfosát do doby, než bude vypracován kompletní vědecký posudek. Posudek, který Komise dosud používala, poskytl německý Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR), a byl založen na studiích, bezpečných pro pesticidový průmysl, které úřadu BfR poskytla společnost Monsanto a další průmyslové zdroje.(...) Nedávná studie, publikovaná v časopise Journal of Environmental Toxicology and Pharmacology, která se vůbec neobjevila v běžných mainstreamových médiích, výrazně varuje před účinky dlouhodobého vystavení glyfosátu na zdravou produkci lidských spermií, což je otázka, která začíná být příčinou velkého poplachu v západních zemích, kde agroprůmysl používá chemické herbicidy a pesticidy v masivním měřítku.

Studie, která jednoznačně potvrzuje hlavní následné studie, zjistila účinky herbicidu na bázi glyfosátu po 8denní expozici dospělých krys, včetně „výrazného a diferenciálního projevu aromatázy u varlat“. Aromatáza je enzym, zodpovědný za klíčový krok v biosyntéze estrogenů (podle Wikipedie), který se nachází mezi jinými místy těla v mozku a v pohlavních žlázách, a je důležitým faktorem v sexuálním vývoji. Autoři dospěli k závěru, že „opakovaná expozice herbicidu by mohla změnit reprodukci savců“.

http://www.zvedavec.org/ko mentare/2017/11/7434-zabij i-nas-nepozorovane-herbici d-glyfosat-nebo-genocida.h tm
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:28.11. 19:13
Titulek:Hnutí Duha:
Členské státy včera odhlasovaly návrh Evropské komise na prodloužení povolení glyfosátu na dalších pět let, a to bez jakýchkoliv omezení. I nadále se tak bude moct používat jak v zemědělství na likvidaci plevele a desikaci plodin před sklizní, tak na veřejných prostranstvích.

Pro návrh bohužel hlasoval i ministr Marian Jurečka navzdory svým vlastním slovům o nutnosti glyfosát omezit, navzdory podezřením ze závažných dopadů na zdraví a životní prostředí, i navzdory Vašemu přání a snahám ekologických organizací.

Neházíme ale flintu do žita – už vůbec ne do toho desikovaného glyfosátem. Ačkoliv je prodloužení licence glyfosátu v Evropské unii promarněnou příležitostí ukončit řízeně jeho používání, možnost výrazně omezit nebo zakázat tuto látku u nás máme stále. Budeme proto dál u našich ministrů prosazovat zákaz používání glyfosátu na veřejnosti a při dosoušení plodin před sklizní i celkové omezování jeho použití v zemědělství. Buďte u toho s námi, čeká nás nesnadný úkol.

Glyfosát je nejpoužívanějším herbicidem u nás. Podle vědců jde pravděpodobně o rakovinotvornou chemikálii s řadou dalších zdravotních i environmentálních rizik. Testy ho přitom objevily v potravinách, hygienických potřebách i lidských tělech. Může se používat na dětských hřištích a stříkat na plodiny před sklizní.

Hnutí DUHA požaduje, aby
1. bylo zakázáno neprofesionální použití glyfosátových herbicidů
2. bylo zakázáno použití glyfosátových herbicidů na veřejných prostranstvích, jako jsou parky, chodníky, dětská hřiště a další veřejná místa
3. bylo zakázáno použití glyfosátu na dosoušení plodin před sklizní
4. byly učiněny kroky, které povedou k výrazenému snížení celkové spotřeby glyfosátu v zemědělství

Naše kampaň ale potřebuje čas. Proto hledáme spojence, jako jste vy. Společně můžeme postupně ministry zemědělství, zdravotnictví a životního prostředí přesvědčit, aby zásadní omezení glyfosátu podpořili.