Starostka Mrzílková už nemá žádné zábrany, dělá si v zastupitelstvu co chce

Porušuje jednací řád, vymýšlí si svoje pravidla a překrucuje fakta. Občas prokazatelně lže. Část zastupitelů buď z nevědomosti, lhostejnosti nebo strachu nic nenamítá, většina členů koalice s ní drží basu.

Na včerejším zasedání zastupitelstva 25. října 2017 jsem se přihlásila do bodu Vystoupení občanů. Podle jednacího řádu, který zastupitelstvo schválilo, není stanoveno, o čem může nebo nesmí občan v tomto bodě hovořit. Každý může mluvit o tom, co jej zajímá, trápí, nebo chce zastupitele upozornit na palčivý problém.

Jenže starostka byla najednou jiného názoru. Z ničeho nic si vzpomněla, že mohu mluvit jen k tomu, o čem zastupitelstvo jedná a neustále mě napomínala, když jsem se odvolávala na jednací řád, v němž nic podobného není stanoveno. Možná si pletla vystoupení občana k projednávanému bodu a vystoupení občanů na začátku zasedání, ale spíš to byla schválnost. Zastupitelé mlčky přihlíželi a nereagovali. Podezírám je z toho, že někteří neznají jednací řád, který schválili; sedí zde i lidé, kterým je vše jedno a jen poslušně mačkají knoflík hlasovacího zařízení, několik jedinců zaměstnává město a zřejmě se bojí o své zaměstnání.

Chtěla jsem vysvětlit zastupitelům, že masivní ořezávání starých stromů, které nyní ve městě probíhá, má své záporné stránky a stromům neprospívá. Starostka prohlásila, že o tom přece nemohu mluvit, když není přítomen ing. Žďárský z firmy Arbonet, který je ořezával. (O prokazatelných negativech píši v dalším článku.) To byla také novinka, nikdy nebyla podmínka, vystoupení občana, že musí být přítomen subjekt, jehož se to týká. Není to poprvé, co se mi starostka snaží znemožnit promluvit nebo alespoň znepříjemnit vystoupení.

Nakonec, po delší výměně názorů, jsem mohla hovořit. Ale bylo mi to stejně platné jak
mrtvému zimník; zastupitelstvo, které má vyřídit podnět bezprostředně, nereagovalo. Nikdy mi  neodpoví ani do zákonem stanovených 90 dnů.

Prostě starostka si vytváří vlastní pravidla, vládne tvrdě v zastupitelstvu spolu se svou poradkyní a pravou rukou místostarostkou Rajchertovou, jednobarevnou radou města (je vypovídající, že rada města sedí v čele zastupitelstva, všude jinde sedí členové rady rozptýleni podle své příslušnosti k volební straně) a zbylou částí koalice.

Občan nemá šanci cokoli prosadit nebo ovlivnit. Vedení města spolu s koalicí se už zcela odřízlo od svých občanů. Zapomnělo na svůj zastupitelský slib, že bude svoji funkci vykonávat svědomitě v zájmu obce a jeho občanů. Starostka Mrzílková už dává nepokrytě najevo, že ji občané nezajímají a na prvním místě jsou jen a jen osobní zájmy.

Anna Spěváčková
Jméno:Lubor
Datum:28.10. 22:41
Titulek:ano
Mediální odborník Petr Žantovský reaguje na výroky pana poslance pana Farského ze Starostů: ...v hlavách lidí tohoto typu se politika odehrává tak, že když je to pro ně výhodné, pak je dovoleno všechno. A když to není pro ně výhodné, pak mohou druhého obvinit z čehokoli bez toho, že by to nějak doložili nebo jakkoli zdůvodnili, přičemž se mohou dopustit jakéhokoli rétorického nesmyslu a nic se neděje, je to v pořádku. „To je velmi zjednodušeně chápání filozofie politiky tak, jak ji dnes provozuje většina naší politické scény...",vysvětluje Petr Žantovský.
Jméno:pavla kuchařová
Datum:29.10. 07:39
Titulek:Anno Spěváčková
Pro ty, co na tomto webu diskutují, nebo ho čtou, musím na tento příspěvek reagovat. Před vlastním zasedáním zastupitelstva se konala schůzka před vstupem do kina, která byla zaměřena na vše kolem ořezávání dřevin, kde byl přítomný zmíněný odborník, který pro město pracuje. Proto bylo zbytečné vystoupení paní Spěváčkové 10 minut poté, co měla možnost reagovat za přítomnosti odborníka. Na této schůzce paní Spěváčková byla spolu s některými zastupiteli a pracovníky úřadu.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:29.10. 08:19
Titulek:Pavlo, to snad ne!
Ano, to je signifikantní. Zastupitelka, která jednání zastupitelstva prosedí bez připomínek, maximálně ruší povídáním se sousední zastupitelkou, a pouze poslušně mačká knoflík hlasovacího zařízení, se cítí pověřená mi určovat, kdy mám a kdy nemám mluvit. Kdy je moje vystoupení zbytečné a kdy ne. Ji nezajímá jednací řád, který by měla respektovat a dodržovat, ona má svůj názor na to, co mám nebo nemám dělat. Vidíte tu nadutost a povýšenost?
Jméno:Olda
Datum:29.10. 08:53
Titulek:vystoupení občanů
Oni by vystoupení občanů nejraději zrušili, ale to by bylo moc nápadné. Tak jim do toho budou kecat až je to přestane bavit. Stejně je to k ničemu. Kolik lidí chodí na zasedání?
Jméno:pavla kuchařová
Datum:29.10. 09:57
Titulek:Anno Spěváčková
Hodnotit moji práci můžeš, já se s tím vyrovnám. Jako zastupitel musím naslouchat všem názorům. Moje kancelář jen uvedla jednu tvoji zprávu na pravou míru a podotýkám, že byla určena těm, co na zastupitelstvu nebyli.
p.s. S tou kanceláří je to nadsázka
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:29.10. 10:56
Titulek:nezamluvíš to...
Na pravou míru? Co tím myslíš? Nezamyslela ses nad tím, proč jsem venku nepřerušila rozsáhlý pochvalný monolog ing. Žďárského o správnosti ořezání stromu Acer saccharinum za kinem a nechala si komentář na zasedání a to i z jiných důvodů? Nevšimla sis, jak dopadla Jiřina Zemanová, když se ptala na důvod ořezání tenkých koncových větví, které by se nikdy neulomily a nebyly by v žádném případě nebezpečné? Bylo jí vysvětleno, že je to tak správně, ačkoliv to není pravda. Dostal zaplaceno, tak řezal a řezal. Pamatuješ si, co jsem řekla v příspěvku? Že když přijdu k chirurgovi a budu požadovat nová prsa, nebude mi to vymlouvat a nebude mi říkat: "Ne to neudělám, vždyť vaše prsa jsou tak akorát". Naopak, bude operovat, protože dostane zaplaceno. Stejně tak to chodí v péči o stromy. Kdo si objednal stromolezce, očekává, že strom ořeže, komu zaplatí, ten bude řezat, ne že odmítne: Ne, na ten strom nesáhnu, jen mu ublížím". Je to pro něj zakázka a zisk, je jich hodně a konkurence je velká. Staré stromy by se už vůbec neměly řezat, zacelit rány je stojí hodně energie a nemusejí to zvládnout, stačí jen odstranit suché větve, jinak je nechat na pokoji. To je názor znalců.
Jméno:Ivan
Datum:30.10. 13:04
Titulek:my zapomněli, že vše víte jen vy
A promluvila Spěváčková, jako znalec. Škoda že uznáváte jen svoje názory a ne nikoho jiného. Škoda jen, že si neuvědomujete jak moc škodíte městu. Co je to za zákony, že městem může cvičit jedna "stará" babka.
Jméno:N.Jan
Datum:29.10. 10:17
Titulek:-
To jako myslíte vážně??? Tohle tady vládne?
Už aby jste odtamtud vypadli!
Jméno:Martin Růžička
Datum:31.10. 07:30
Titulek:Proč ten odborník
Proč ten odborník nebyl na zasedání a jen na pokecu před ním?
Nebylo by lepší, aby to řekl do zápisu? Aby mohl reagovat?
Kolik vůbec ve městě spadlo stromů?
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:31.10. 09:39
Titulek:stromolezec a padlé stromy
Otázka č. 1: nevím. My jsme vůbec nebyli pozvaní, ačkoliv jsme se vyjadřovali k některým správním řízením. Kdybych se to nedozvěděla tajně a nebyla přítomna, když starostka vyzvala zastupitele, aby odešli ke kinu, nebyla bych tam.

Otázka č. 2. Ano.

Otázka č. 3. Třeba se tomu bránil. Ořezání vzrostlých stromů je velmi problematické, a různé skupiny arboristů na něj mají různý názor!!! Stromolezci se tím živí a tak se nedivte, že se přiklánějí k řezání. Mnozí odborníci došli k názoru, že by se měl OSTŘÍHAT (dokud jsou tenké větve) mladý stromek a pak už do něj nesahat. Každá rána se musí zahojit a to stojí energii, a je-li sucho nebo je strom napaden škůdci či má jiný problém, může být pro něj masivní ořezání fatální. Zkracuje mu život. Už tři dny se o tom chystám napsat článek, ale nějak časově nestíhám.

Otázka č. 4: Kolik spadlo stromů? Odpověď na tuto otázku bych očekávala na webu města. Není tam, to znamená, že vedení města tento problém nezajímá. Ale to je všeobecně známé.
Jméno:Jitka
Datum:07.11. 10:20
Titulek:jasně
Masaryk: „Demokracie je diskuse.“ V Neratovicích se s lidmi nediskutuje.