Mohutný dub ve Fibichově ulici má být zlikvidován

Nevím, jestli jste postřehli, že kvůli němu se ve čtvrtek 17. srpna 2017 sešli obyvatelé okolních domků, aby se s ním rozloučili.

Na jeho mohutné větve pověsili obrázky, k jeho patě položili nápis: „Člověče, prosím, nedovol, aby mě skáceli. A já ti budu i nadále pomáhat. Tvůj stoletý přítel DUB“.

Obyvatelé sepsali petici, kterou chtějí odevzdat zastupitelům na zasedání 13. září. Žádají o projednání věci radou a zastupitelstvem a o změnu projektu, aby dub mohl zůstat stát. Jedná se vlastně o podnět občanů, ne petici, tu v Neratovicích v tomto případě neuznávají.  

Mohutný zdravý dub, určitě více než stoletý, má být pokácen kvůli výstavbě souvislé nové silnice v ulici U Strouhy. Projektant na stromy nebral ohled, protože město si v zadávací dokumentaci nestanovilo podmínku, že dub nesmí být stavbou dotčen a musí být zachován.

Pokud někdo tvrdí, že je to nemožné, pak nemá pravdu. Ulice U Strouhy totiž vede od ulice V Lesíčkách k ulici Ant. Dvořáka, uprostřed do ní ústí ulice Fibichova. Polovina ulice je lemována rodinnými domky, od rohu ulice Fibichova, kde začíná lesík a lemuje ulici U Strouhy, jsou domky jen na jedné straně. Právě na rohu Fibichovy ulice stojí náš mohutný dub. Mohl by být zachován, pokud by od ulice Ant. Dvořáka byla vybudována slepá ulice jen pro šest rodinných domků a trafostanici. Pak by dub ani čtyři borovice nemusely být pokáceny.

Jenže to by muselo město mít snahu stromy zachovat a zamyslet se s projektantem nad způsobem, jak toho dosáhnout.

Je smutné, že právě v době, kdy se razantně začaly projevovat klimatické změny, kdy se začaly zvyšovat teploty a budou se dále zvyšovat, kdy hrozí další období sucha doprovázené neúrodou a hynutím stromů, v našem městě politici strkají hlavu do písku a předstírají, že se nic závažného neděje. Místo, aby byl chráněn každý strom a keř a byla vysazována další zeleň, která ochlazuje a zvlhčuje město, se kácí o sto šest.

Slovy „Po nás potopa“ prý utěšovala milenka krále Ludvíka XV. Jak je vidět, i jiní se dnes řídí tímto heslem. Na prvním místě jsou jen peníze a nic než peníze.

Anna Spěváčková
Jméno:Petr
Datum:05.09. 22:53
Titulek:mýlíte se
Je tam jen pět rodinných domků!
Jméno:J.
Datum:06.09. 00:28
Titulek:mýlíte se
Jsou tam jen tři a trafostanice, zelený dům na začátku patří do ulice Ant. Dvořáka.
Jméno:Michal
Datum:15.09. 11:58
Titulek:z Neratovice v obrazech....
Přežil císaře, nacisty, komunisty, ale nepřežije vládu starostky Mrzílkové.
Na včerejším zasedání 13 zastupitelů v čele s kandidátkou do sněmovny rozhodlo o provedení rekonstrukce ulice U Strouhy podle původního plánu.
Ten počítá s pokácením mohutného dubu (a několika borovic) ve prospěch vozovky ze zámkové dlažby v úseku trafostanice až křižovatka s ulicí Fibichova.
Podpůrným argumentem pro pokácení měl být posudek objednaného arboristy, který strom popsal jako neperspektivní s uschlými 20% větví (realitu ale můžete vidět na fotografii).
Alternativa k pokácení existuje, ale zastupitelé ji ignorovali a zavrhli žádost 85 občanů, kteří žádali jeho zachování.
Můžeme zde tak vidět relikt destruktivního a jednoduchého způsobu vládnutí, který patří na pomyslný Východ a který je v kulturně vyspělých zemích dávno překonaný.
Neratovická radnice se bude opět mít čím chlubit. Předtím cyklopruhy místo lipové aleje, nyní zámková dlažba na místě dubu staršího než město.